วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

“แม่ทัพเกรียง” ร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน ของ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์

11 ม.ค. 2021
119
“แม่ทัพเกรียง”
ร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน
ของ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์
เร่งแจกจ่ายให้ชาวยะลา ใน 8 อำเภอ
แม่ทัพ สวมแมสก์ผ้า
พร้อมภาพ ตนเอง
คำขวัญ และ โลโก้ ทัพภาค4
.
พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางให้กำลังใจกำลังพลจิตอาสา จากหน่วยทหาร หน่วยงานในพื้นที่ และ นักศึกษาวิชาทหาร คณะครูนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ที่มาร่วมแรงบรรจุสิ่งของลงถุงยังชีพพระราชทาน ที่ได้รับมาจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
แม่ทัพภาค 4 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ติดตามลงพื้นที่ได้ร่วมบรรจุสิ่งของพระราชทาน เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย
โดยถุงยังชีพดังกล่าว จะทำการเร่งบรรจุลงถุงพระราชทานเป็นจำนวน 4,000 ถุง เพื่อนำไปส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดยะลา อย่างเร่งด่วน
แม่ทัพภาค 4 กล่าวว่า ในหลายพื้นที่ ยังคงประสบกับปัญหาอุทกภัย และหลายพื้นที่สถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้ว แต่ยังคงมีความลำบากเรื่องของข้าวปลาอาหาร ทางกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงดูแลเรื่องข้าวปลาอาหารให้กับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบ โดยยังมีการจัดตั้งรถครัวสนาม รวมถึงเจ้าหน้าที่ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก และฝ่ายพลเรือน คอยเฝ้าระวัง ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน
และได้มีการดำเนินการทำอาหารแจกจ่ายทุกมื้อร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ ด้วย สิ่งของอุปโภค และบริโภคอื่นๆก็ยังคงมีความจำเป็น จะเร่งบรรจุลงถุงยังชีพ
จากนั้นก็จะดำเนินการทยอยนำถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้งต่าง ๆ แจกจ่ายบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!