วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

ใคร ไม่โหลด แต่ ทหาร โหลด !

“ผบ.ทบ.” สั่ง
ทั้ง แอปฯ “หมอชนะ- สแกน “ไทยชนะ”
ยึดมาตรการพิทักษ์พล
ช่วยแพทย์ทำงานง่ายขึ้น
แนะ ผบ.หน่วยทจัดระเบียบภายในหน่วย การทำงานของกำลังพล
.
พลโทสันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กองทัพบกยังคงใช้ระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ในการประชุมติดตามการทำงานของทุกหน่วยทั่วประเทศ
โดยในวันนี้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนทุกภาคส่วนในการป้องกันและคลี่คลายสถานการณ์โควิด
สำหรับในมาตรการพิทักษ์พลของหน่วยทหาร ผบ.ทบ. ระบุว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่กำลังพลและครอบครัวจะต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในการป้องกันการติดเชื้อ เพื่อให้มีสภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน
โดยต้องให้ความสำคัญกับการติดตั้งแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ”และ “หมอชนะ” เพื่อการบันทึกข้อมูล การใช้สถานที่และตรวจสอบสถานการณ์โควิดในแต่ละพื้นที่
อีกทั้งยังจะเป็นการลดภาระและช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วและง่ายขึ้น เนื่องจากมีข้อมูลในแอพพลิเคชั่นดังกล่าว
โดยสั่งการให้หน่วยทหารพิจารณาจัดตั้งจุดคัดกรองที่มีการ SCAN “ไทยชนะ” ไว้ประจำหน่วย เพื่อคัดกรองกำลังพลและบุคคลที่มาติดต่อราชการตามมาตรฐานของ ศบค.
ทั้งนี้ในส่วนกำลังพลให้พิจารณาติดตั้งแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” ตามคำแนะนำของ ศบค.
อย่างไรก็ตาม ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ให้ความสำคัญกับแนวทางการรักษาระยะห่างนั้น ขอให้ผู้บังคับหน่วยได้ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวในการจัดระบบ จัดระเบียบภายในหน่วยงานให้สอดคล้องกับการควบคุมโรคและบริหารจัดการกำลังพล สิ่งอุปกรณ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายของกองทัพบก เพื่อให้เกิดความพร้อมในทุกภารกิจ ทั้งที่ปฏิบัติอยู่และที่จะได้รับมอบหมายในอนาคต โดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ
error: Content is protected !!