วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564

“เสธ.ศปม.” ตรวจ จันทบุรี พื้นที่ควบคุมสูงสุด ยัน รพ.สนาม พร้อม

“เสธ.ศปม.”
ตรวจ จันทบุรี พื้นที่ควบคุมสูงสุด
ยัน รพ.สนาม พร้อม
ทั้ง สนามฝึก ทร.-รพ.พระปกเกล้า
พบ ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง
ย้ำ มาตรการเข้ม ชะลอข้ามจังหวัด
ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
เสธ.ไก่ พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เสนาธิการทหาร/เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง(ศปม.) เป็น ผู้แทน พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศปม. พร้อม ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ร่วมตรวจพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และฝ่ายความมั่นคง ต้อนรับ
โดยได้ประชุมเพื่อแก้ไขสถานการณ์ ฃและการปฏิบัติงานเชิงรุกตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยจากการดำเนินการเชิงรุกของจังหวัดจันทบุรี พบว่า จำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคมที่ผ่านมา
แต่ทางจังหวัดยังคงปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อความไม่ประมาท
สำหรับในด้านความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยนั้น ทางจังหวัดมีความพร้อมทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน รวมทั้งได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ ศูนย์การประชาร่วมใจ จำนวน 210 เตียง โดยกองทัพเรือเป็นผู้สนับสนุนทั้งหมด
ในการนี้ กองทัพเรือ โดยโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ได้ รองรับผู้ป่วย อีกจำนวน 140 เตียง ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอภายใต้การควบคุมของสาธารณสุขจังหวัด
ทั้งนี้ เสนาธิการทหาร ได้ย้ำ เรื่องการขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด และห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า – ออกพื้นที่จังหวัดจันทบุรีในทุกกรณี
งดการจัดกิจกรรมที่มีคนหมู่มาก ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารขอความร่วมมือให้ปิดเวลา 21.00 นาฬิกา
พร้อมทั้งขอให้หน่วยงานเกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนดาวน์โหลดโปรแกรม “หมอชนะและไทยชนะ”อย่างทั่วถึง
และหากประชาชนมีประวัติการเดินทางข้ามพื้นที่มาก่อนหน้านี้ ขอความร่วมมืออย่าปิดบังไทม์ไลน์ ของตนเอง เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนโรคและลดโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อ
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
error: Content is protected !!