วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564

กองทัพ ยังไม่สรุป เลื่อนเกณฑ์ทหารหรือไม่

1 เมย.นี้ อีกมั้ย
รอดู โควิดฯก่อน
แต่ คนที่จะเกณฑ์ทหาร ปี64นี้
ให้ไปตรวจร่างกายไว้ก่อน
รพ.พระมงกุฎฯเตรียมอำนวยความสะดวก แยกตรวจ โรคที่ไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร
ได้ถึง 25 กพ.2564 นี้
ส่วนคนในพื้นที่เสี่ยง ให้ยึดตามศบค. และตรวจในภายหลัง เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น
มีรายงานว่า กองทัพบก เตรียมประเมินสถานการณ์โควิดฯ จะกระทบต่อการตรวจเลือกทหารฯ หรือเกณฑ์ทหทร 1 เมย.2564 นี้หรือไม่ รอดูว่า จะคลี่คลาย หรือไม่ และจะต้องเลื่อนการเกณฑ์ทหาร ออกไป เหมือนปี2563 ที่ไปเกณฑ์ กค.-สค. หรือไม่ หรือว่า จะปรับรูปแบบอย่างไร
แต่ตอนนี้ ให้ไปตรวจร่างกาย ที่รพ.พระมงกุฎฯ หรือรพ.ทหาร ไว้ก่อนตามกำหนด ยกเว้น คนที่อยู่ใน พื้นที่เสี่ยง ให้รอดูสถานการณ์ เพราะยังตรวจได้ถึง กพ.2564
ขณะที่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า แจ้งการตรวจร่างกายให้กับพลเรือนที่มีความประสงค์ตรวจร่างกายก่อนการคัดเลือกทหาร ประจำปี 2564
เนื่องในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทาง รพ.พระมงกุฎเกล้าได้จัดอำนวยความสะดวกให้กับพลเรือนที่มีความประสงค์ตรวจร่างกายก่อนการคัดเลือกทหาร ประจำปี 2564 เพื่อนำผลการตรวจไปแสดง ณ หน่วยคัดเลือกทหาร
โดยผู้รับการตรวจ ที่ รพ. พระมงกุฎเกล้า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.00-12.00 น.
โดยเตรียมเอกสารที่ต้องนำมายื่นให้ครบและมาพบแพทย์ในวันที่กำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ผู้ป่วยไม่ต้องมาโรงพยาบาลหลายครั้ง ลดการเดินทางตามนโยบายของรัฐ ลดการติดเชื้อ COVID-19
สำหรับผู้ที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยง ขอความกรุณาปฏิบัติตาม ศบค.แนะนำ และมารับการตรวจภายหลัง เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น
เตรียมเอกสารให้ครบ คือ 1. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง , ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง, รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 2 รูป ขนาด 1 นิ้ว, เอกสาร สด. 43
ปี พ.ศ. 2563 ฉบับจริง (ถ้ามี)
, เอกสาร สด.9 ฉบับจริง, เอกสาร สด. 35 ฉบับจริง, ประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลอื่น (ถ้ามี)
ส่วนผู้ป่วยทั่วไปของ รพ. ให้มาตรวจพบแพทย์เฉพาะสาขา
ในวันที่โรงพยาบาลระบุ
สอบถามเพิ่มเดิมโทรศัพท์ 02-763-9328 และwww.pmk.ac.th
โดยแยกอาคารกับการตรวจผู้ป่วยโควิดฯ
error: Content is protected !!