วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

“เสธ.ศปม.” ตรวจ ชลบุรี 1 ใน5 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด

“เสธ.ศปม.” ตรวจ ชลบุรี
1 ใน5 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด
ตั้งจุดตรวจสกัด 17 จุด
ชี้ แหล่งสถานบันเทิง โรงเบียร์ ต้นเหตุติดเชื้อ ลุกลาม
เผย 5พันโรงงาน ในนิคมอุตสาหกรรม ร่วมมือคัดกรอง ดี
แนะ เตรียมรพ.สนาม
และ แผนเผชิญเหตุ หากสถานการณ์คลี่คลาย
.
.
“เสธ.ไก่” พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เสนาธิการทหาร/เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง เป็น ผู้แทน พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจพื้นที่จังหวัดชลบุรี
โดยมี นาย ภัครธรณ์ เทียนไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต้อนรับ
ทั้งนี้ ตามนโยบายของ พลเอกเฉลิมพล หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ในการส่งผู้แทนศูนย์ฯ ออกตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงทั้งทหารและตำรวจในทุกจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงควบคุมสูงสุดและเข้มข้น และพื้นที่เสี่ยงควบคุมสูงสุดทั่วประเทศ
รวมทั้งมอบหมายให้แม่ทัพภาคทุกภาค ระดมตรวจการปฏิบัติงานการบูรณาการสกัดกั้นขบวนการลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายในทุกพื้นที่ชายแดน เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงทุกหน่วยสามารถสนับสนุนการทำงานของรัฐบาล หน่วยงานด้านสาธารณสุข และฝ่ายปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ
ทั้งนี้ ในการตรวจจังหวัดชลบุรี มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมเพื่อแก้ไขสถานการณ์ โดยมีการบรรยายสรุปจากหน่วยราชการ ที่ได้ปฏิบัติงานเชิงรุกมาตั้งแต่ห้วงเทศกาลปีใหม่
โดยที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของโรคเกิดจากแหล่งสถานบันเทิง โรงเบียร์ และได้ลุกลามกระจายไปในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัด
ปัจจุบัน จังหวัดชลบุรีมีการจัดตั้งจุดตรวจสกัด จำนวน 17 จุด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด มีเสรีในการควบคุมการปฏิบัติเพื่อให้มีกำลังเพียงพอ
รวมทั้งทำความเข้าใจให้ประชาชนอย่าปิดบังไทม์ไลน์ของตน เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนโรค
ด้านเจ้าของกิจการ เจ้าของสถานประกอบการโรงแรมในพื้นที่ต่างก็ให้ความร่วมมือในการดำเนินการ 3 มาตรการของรัฐบาลเป็นอย่างดี โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะและไทยชนะ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
ทั้งนี้ เสนาธิการทหารขอให้จังหวัด ได้จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุไว้กรณีสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
รวมทั้งควรวางแผนเรื่องโรงพยาบาลสนามไว้ด้วย
สำหรับนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีมากกว่า 5,000 โรงงาน ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมีการรายงานการตรวจคัดกรองโควิดของพนักงานและหากพบพนักงานที่มีความเสี่ยงก็จะดำเนินการแจ้งหน่วยงานของจังหวัดเพื่อประสานการปฏิบัติต่อไป
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
error: Content is protected !!