วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

วันหยุด “ ผบ.อุ้ย”

09 ม.ค. 2021
111
“ ผบ.อุ้ย” ใช้เวลา วันหยุด
ไปเยี่ยม ให้กำลังใจ
ติดตามอาการ ของ 23 ทหารเรือ
ที่กักตัวเอง
หลังเป็นผู้มีความเสี่ยง จากการสอบสวนโรค
.
บิ๊กอุ้ย พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผบ.ทร. ไปเยี่ยมให้กำลังใจ ทหารเรือ 23 นาย ซึ่งเป็น แพทย์ทหารเรือ21 นาย ทหารช่างโยธาทหารเรือ 2 นาย ซึ่งถูกกักตัวรอดูอาการ ตั้งแต่ 31 ธ.ค.63 หลังจาก เป็นผู้มีความเสี่ยง จากการสอบสวนโรค ที่สัมผัสใกล้ชิด ผู้ติดเชื้อฯ
โดยใช้ พื้นที่เฝ้าระวัง COVID-19 กทม. และปริมณฑล ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
โดยมอบของผ่านตัวแทน ที่ดูแล สถานที่ และมี เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ต้อนรับ
error: Content is protected !!