วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

เปลี่ยนตัวMD. TAI ทัพฟ้า! หนังม้วนนี้ ยังมีภาคต่อ!!

ตท.20 เพื่อน” มานัต” ไป
ตท.21 เพื่อน ‘แอร์บูล” มา

บิ๊กเจี๊ยบ พลอากาศเอก ศิริพล ศิริทรัพย์ ส่งมอบตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ (MD) บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) ให้ บิ๊กต๋อย พลอากาศเอก ศุภชัย สายเงิน แล้ว…..

หลังจากที่ มีความพยายามจาก บิ๊กนัต พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ อดีต ผบ.ทอ. เสนอให้ใช้ระบบสรรหา. มากกว่า การเลือก นายทหาร ที่เป็นเพิ่อนร่วมรุ่น ของ ผบ.ทอ. แต่ดูเหมือนว่า มันได้กลายเป็นธรรมเนียมทัพฟ้าไปแล้ว ที่ ผบ.ทอ. จะเลือกเพื่อนที่สนิทสนม ไว้วางใจ มานั่งเก้าอี้นี้

พลอากาศเอก ศุภชัย ผู้ทรงคณวุฒิพิเศษทอ. เป็นเพื่อน ตท.21 นนอ.28 ของ บิ๊กแอร์ พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผบ.ทอ. และ ไม่ได้เป็นนักบินขับไล่ เหมือนกัน พลอากาศเอก แอร์บูล เป็นนักบินลำเลียงC-130

ส่วน พลอากาศเอก ศุภชัย เป็นนักบิน PeaceMaker ที่เติบโตมาจาก คปอ. และเคยเป็น รองผบ.คปอ. แต่ถือว่า เป็นคนที่เพื่อนๆและน้องๆรัก

และคาดกันว่า เมื่อเปลี่ยน ตัว กก.ผจก. หรือประธานบอร์ด TAI ก็คงนำมาซี่งความเปลี่ยนอีกหลายอย่าง ในTAI โดยเฉพาะคู่สัญญา

ก่อนหน้านี้ พลอากาศเอก มานัต เคย เสนอแนะว่า MD -TAI ควรมีคุณสมบัติ คือ จบการศึกษาปริญาตรีวิศวกรรม อากาศยาน ไฟฟ้า เครื่องกล เกรด3.0 ขึ้นไป หรือ จบการศึกษาวิทยาศาสตร์ปริญญาโท ,วิศวกรรมทุกประเภท ในเกรด 3.5 ขึ้นไป

จบหลักสูตรบริหารระดับสูง ทางทหาร /หลักสูตร วิทยาลัยการทัพ เกรด 3.5 ขึ้นไป หากเป็นหลักสูตร ทางพลเรือน /MBA เกรด 3.75 ขึ้นไป มีอายุ45ปี ขึ้นไป ผ่านการเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับ9-10 มาก่อน

ผ่านการบริหารโครงการวงเงินเกิน1,000 ล้านบาทขึ้นไปมาแล้ว เคยเป็นประธานบริหารโครงการ ความรู้ภาษาอังกฤษ ECL90% มาตรฐานอื่นๆ TOEIC TOFEL IELS ในระดับเทียบเคียงกับ ECL90% มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานขององค์การในต่างประเทศเกิน1ปี ผ่านการตรวจสอบ/ทดสอบคุณธรรม. และ ผ่านการตรวจสอบวิสัยทัศน์ด้านอากาศยาน /โดรน ไซเบอร์. อวกาศ/ดาวเทียม เพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับ TAI

แต่ ข้อเสนอ ของ พลอากาศเอก มานัต ก็ไม่ได้รับการพิจารณาและคาดกันว่า นี่ จะกลายเป็นอีกสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้ พลอากาศเอก มานัต และ พลอากาศเอก แอร์บูล มีระยะห่างทางใจ กันมากขึ้นๆ

แม้ พลอากาศเอก มานัต จะเป็นคนเสนอชื่อ พลอากาศเอก แอร์บูล เป็น ผบ.ทอ. ท่ามกลางความฮือฮา และต้องผิดใจกับ เพื่อนร่วมรุ่น ตท.20 และ ต้องย้าย รุ่นน้อง ให้พ้นทาง พลอากาศเอก แอร์บูล ก็ตาม

หนังม้วนนี้ ยังมีภาคต่อ!!

error: Content is protected !!