วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

“ลุงบี้” พบหลานๆ

“ลุงบี้” พบหลานๆ
เปิดห้องทำงาน พูดผ่านFB Live
งานวันเด็ก ออนไลน์ ของทบ.
มุม แปลกๆ สักนิด
ไม่เห็นโต๊ะทำงาน ห้องทำงาน
เห็น แต่ ลุงบี้ สวมเสื้อเหลืองครึ่งตัว
กับ พระบรมฉายาลักษณ์
ในหลวง ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารบก หมวกแดงรบพิเศษ
ขอเด็กๆ เทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
“เริ่มที่ตนเอง จบที่ตนเอง”
สานต่ออนาคตชาติ
ลุงบี้ ใจป้ำ แจกทุนการศึกษา เพียบ ทุนใหญ่ 5,000และ3,000 บาท ตามช่วงวัย รวม8 ทุน
แต่ แจกทุน1,000 บาท ไม่อั้น แค่ 1200 น.
ในงานวันเด็กออนไลน์”คิดดี Kid’s Day by Army”
พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า เรียกสั้นๆ ว่า ลุงบี้ ลุง ดีใจมากที่ได้มาพบกับพวกเรา เพราะ เด็กและเยาวน มีความสำคัญ เป็นผู้ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดต่อยอดความเป็นชาติไทย
โดยเราเน้นที่ ประวัติศาสตร์ชาติไทยและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และทำให้ทุกคน ได้รู้ว่ากองทัพบกทำอะไรบ้าง ทหารมีไว้ทำไม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชว์วาดเนื่องในวันเด็กปี 2564 ความว่า ,,”วัยเด็กเป็นวัยที่สำคัญเพราะเป็นช่วงเวลาแห่งการวางรากฐานของชีวิตเด็กทุกคนควรต้องจ่ายศึกษาและฝึกฝนตนเองให้ถึงความพร้อมทั้งความรู้และความดีแต่ละคนจะได้มีหลักฐานอันมั่นคง สำหรับพัฒนาต่อยอดเป็นความสำเร็จความเจริญและความสุขในชีวิตในวันข้างหน้า
ขอให้ทุกคนยึดถือ เพราะทุกอย่างอยู่ที่ตนเอง เหมือนที่พระองค์ท่านเคยพระราชทานให้หน่วยทหารว่า” เริ่มที่ตนเอง จบที่ตนเอง” ความสำเร็จ ความสุข ก็จะกลับมาหาตัวเราเอง
อยากฝากให้เด็กและเยาวชนทุกคนจงเตรียมตัวให้พร้อมที่จะสานต่ออนาคตของประเทศชาติด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ประพฤติตนเป็นคนดี ใฝ่คุณธรรมมีจิตใจจิตอาสา
และยึดมั่นในสื่งสำคัญหลักของประเทศ คือ เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และช่วยกันสร้างสรรค์ความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในชาติร่วมมือกันทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมด้วยจิตอาสาด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญของคนไทยมาตั้งแต่โบราณก็จะทำให้ประเทศไทยเรามีแต่ความสงบสุขอุดม สมบูรณ์ตลอดไปวันนี้ยินดี และดีใจมากที่ได้มาพบลูกหลานในวันนี้
“วันนี้ ดีใจมาก แล้วไว้พบกันในโอกาสต่อๆไป” พลเอก ณรงค์พันธ์ ระบุ
ทั้งนี้ ลุงบี้ มีรางวัลให้ แค่ให้เด็กๆส่งภาพของตัวเองที่ไปทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม พร้อมคำบรรยายสั้นๆ เช่น ชื่อน้องอะไร ทำความดีที่ไหน ทำเพื่อใคร ทำเมื่อไหร่ โดยส่งภาพมาให้ในช่วงเวลา 1040 – 1130 น.โดยแบ่งช่วงอายุ ดังนี้
อายุ 1-5 ขวบ 1 รางวัล 5,000 บาท
อายุ 6-9 ขวบ 1 รางวัล 5,000 บาท
อายุ 10-12 ขวบ 1 รางวัล 5,000 บาท
อายุ 13-15 ขวบ 1 รางวัล 5,000 บาท
————
อายุ 1-5 ขวบ 3 รางวัล 3,000 บาท
อายุ 6-9 ขวบ 3 รางวัล 3,000 บาท
อายุ 10-12 ขวบ 3 รางวัล 3,000 บาท
อายุ 13-15 ขวบ 3 รางวัล 3,000 บาท
————
สำหรับรางวัลชมเชย รางวัลละ 1,000 บาท (ไม่จำกัดจำนวน) ให้น้องๆ ส่งภาพการทำจิตอาสามาพร้อมคำบรรยายใต้ภาพเล็กน้อย ตั้งแต่ช่วงเวลา 1040 ถึง 1200

389
แชร์ 10 ครั้ง
error: Content is protected !!