วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

Share the same Destiny Share the same Fate.

08 ม.ค. 2021
106

ทั้ง คน ทั้ง แพะ
ทิ้งบ้าน ทิ้งคอก
เอาชีวิต รอดจากน้ำ ก่อน
เรือท้องแบน ติดเครื่องยนต์ ของกองพันพัฒนาที่​ 4 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย (ศบภ.) กองพลพัฒนา4 ร่วมกับ ทหาร ร้อย ร.15223 ช่วยอพนพ ชาวบ้าน และสัตว์เลี้ยง จาก บ้านลิมุด ม.3 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา หนีน้ำ ที่ท่วมสูงขึ้น ไปสู่ที่ปลอดภัย

error: Content is protected !!