วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

“ผบ.ทบ.”ให้ ครัว ทบ ช่วยอุดหนุนร้านค้ารายย่อย รอบ บก.ทบ.

07 ม.ค. 2021
131
“ผบ.ทบ.”ให้ ครัว ทบ
ช่วยอุดหนุนร้านค้ารายย่อย
รอบ บก.ทบ.
ซื้ออาหารกล่อง อาหารใส่ห่อ
มาเพิ่ม ให้กำลังพลรับประทาน
หวังช่วยลดผลกระทบ จากโควิดฯ
ขายอาหาร ได้น้อยลง
พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกทบ. กล่าวว่า กองบัญชาการกองทัพบก ที่ตามปกติจะมีการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน เป็นสวัสดิการให้กับกำลังพลที่ปฎิบัติงานในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพบก โดยกำลังพลชำระค่าอาหารบางส่วนนั้น
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกที่ต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย โดยการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้าชุมชนรอบหน่วยทหาร ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม เป็นต้นไป
พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบให้หน่วยประกอบเลี้ยงภายในกองบัญชาการกองทัพบก จัดซื้ออาหารกล่องจากร้านค้ารายย่อยบริเวณรอบกองบัญชาการกองทัพบก เพื่อนำมาเป็นอาหารกลางวันพิเศษให้กับผู้ที่มาปฏิบัติงาน “ work at office “ ได้รับประทานควบคู่ไปกับการประกอบเลี้ยงตามปกติ
ทั้งนี้ การจัดอาหารกล่องเพิ่มเติม นอกจากจะเป็นการดูแลสวัสดิการกำลังพลแล้วยังจะเป็นการอุดหนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถจำหน่ายสินค้าและอาหารได้มากขึ้น เพิ่มยอดขายโดยเฉพาะร้านอาหาร บรรเทาความเดือดร้อนที่มีจำนวนลูกค้าลดลงในช่วงสถานการณ์โควิดระลอกใหม่นี้
ในภาพอาจจะมี 3 คน, สถานที่ในร่ม และอาหาร
error: Content is protected !!