วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

ทหารอากาศ ช่วยกินกุ้ง !!

“ผบ.แอร์บูล” สั่งหน่วยใหญ่ทัพฟ้า
อย.-รร.นายเรืออากาศ-รร.จ่าทอ.-รร.การบิน
ซื้อกุ้ง มาเลี้ยงกำลังพล
ช่วยเกษตร และ
สร้างความเชื่อมั่น
กิน กุ้งปรุงสุก
ปลอดภัยจาก COVID
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ที่มีการจัดประกอบเลี้ยงให้แก่กำลังพลในหน่วยเข่น หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โรงเรียนการบิน กองบิน และโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับซื้อกุ้งจากเกษตรกรโดยตรงแล้วนำไปประกอบเลี้ยงให้กำลังพลในหน่วย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ประสบปัญหาการจำหน่ายกุ้ง ในช่วงโควิดฯ ที่ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในการบริโภคกุ้งและอาหารทะเล
พร้อมเน้นย้ำถึงถึงกรรมวิธีการประกอบอาหารที่ต้องยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ โดยให้ความสำคัญกับความสะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย ปราศจากการปนเปื้อนในอาหาร เนื่องจากเชื้อไวรัส COVID-19 ไม่สามารถทนความร้อน และถูกทำลายได้ด้วยวิธีการประกอบอาหารที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส รวมทั้งให้ดำเนินการจัดเลี้ยงอาหารกำลังพลในรูปแบบ New Normal
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่า กุ้งและอาหารทะเลที่ปรุงสุกมีความปลอดภัย สามารถรับประทานได้โดยปราศจากเชื้อ COVID-19 หากได้รับการประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
error: Content is protected !!