วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

พระบูรพกษัตริย์ไทย ในห้องทำงานนายกฯ

“ลุงตู่” พาเด็กๆ เยี่ยมห้องทำงาน
และนั่งเก้าอี้นายกฯ
บนตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
พร้อมให้สักการะ รูปปั้น บูรพกษัตริย์ หลายพระองค์ เช่น พระนเรศวรฯ พระเจ้าตากสิน รัชกาลที่5 รัชกาลที่6 และ รัชกาลที่9
รวมทั้ง มีพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่5
บันทึกเทป งานวันเด็ก ออนไลน์
ทำเนียบรัฐบาล ให้ตัวแทนเด็กๆ
เยี่ยมชมห้องทำงาน นั่งเก้าอี้ นายกฯ
พร้อมพูดคุยกับเยาวชน
.
นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 ณ ทำเนียบรัฐบาล ในปีนี้ จัดรูปแบบ “New Normal” เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และให้สอดคล้องกับมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค. )
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม จะเปิดห้องทำงานพร้อมนำ “หลานๆ” ซึ่งเป็นตัวแทนเด็กเยี่ยมชมห้องทำงาน พร้อมพานั่ง “เก้าอี้นายกฯ” ด้วยตนเอง ที่ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
จากนั้นจะร่วมสนทนากับตัวแทนเยาวชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนของรัฐบาล รวมทั้งประเด็นอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจด้วย
โดยเผยแพร่ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 10.00-11.30 น.
นอกจากช่วงเวลา “นายกรัฐมนตรีพูดคุยกับเยาวชน” แล้ว ยังมีสาระเกี่ยวกับงานวันเด็กที่น่าสนใจ เช่น การนำเสนอคลิปแสดงศักยภาพและความสามารถของเยาวชนที่หลากหลาย ภายใต้ แนวคิด “The Future is You” และ “From all walks of life”
การบรรเลงเพลงโดยวง Thai Youth Orchestra สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)
ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นิทานคุณธรรม การ์ตูนชุดสังวรธรรม รวมทั้งผลงานของกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ
สำหรับของขวัญวันเด็ก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะได้กระจายส่งมอบให้กับเด็กและเยาวชนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างๆจังหวัด ในนามของขวัญวันเด็กจากนายกรัฐมนตรีด้วย
“นายกฯมีความตั้งใจที่จะร่วมในรายการ “นายกรัฐมนตรีพูดคุยกับเยาวชน” ซึ่งจะเป็นพื้นที่เปิดและเวทีสำหรับน้องๆ ผู้แทนเยาวชน ที่จะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม เพราะนายกรัฐมนตรีเชื่อในพลังของเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งจะเผยถึงแนวคิดสำคัญของคำขวัญวันเด็กปี 2564 “เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดี มีคุณธรรม”
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
error: Content is protected !!