วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

สารอวยพรปีใหม่2564 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

“ผมขอแสดงความชื่นชม
และขอขอบคุณเพื่อนทหาร
และตำรวจตระเวนชายแดนทุกนาย ด้วยความจริงใจ ที่ได้ทุ่มการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง อดทน และเสียสละ ในห้วงเวลานี้มีกลุ่มคนที่พยายาม เผยแพร่แนวคิดในการบั่นทอนความเชื่อมั่นศรัทธา สถาบันพระมหากษัตริย์ และกองทัพ
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว
ส่งผลต่อความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคงของประเทศ
จึงขอให้เพื่อนทหารและตำรวจตระเวนชายแดน มีความอดทน ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนโดยทั่วไป ทำความเข้าใจกับครอบครัว และผู้คนทั่วไปในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม เพื่อให้ประเทศมั่นคง ประชาชนมีความสุข..”
.
ตอนหนึ่ง ใน สารอวยพรปีใหม่2564 ของ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง, ข้อความพูดว่า "'ในห้วงเวลานี้มีกลุ่มคนที่ พยายาม เผยแพร่แนวคิด ในการบั่นทอนความเชื่อมั่น ศรัทธา สถาบันพระมหา กษัตริย์ และกองทัพ... Wassana ท. สารปีใหม่ ใหม่ พลเอกเฉลิม รีส ผู้บัญช"
465
ความคิดเห็น 5 รายการ
แชร์ 18 ครั้ง
error: Content is protected !!