วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

งานวันเด็ก ออนไลน์

“บิ๊กตู่”
บันทึกเทป งานวันเด็ก ออนไลน์
ทำเนียบรัฐบาล
ให้ตัวแทนเด็กๆ
เยี่ยมชมห้องทำงาน นั่งเก้าอี้ นายกฯ
พร้อมพูดคุยกับเยาวชน
ออก NBT และสื่อออนไลน์ 9 มค.นี้
.
นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 ณ ทำเนียบรัฐบาล ในปีนี้ จัดรูปแบบ “New Normal” เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และให้สอดคล้องกับมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค. )
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม จะเปิดห้องทำงานพร้อมนำ “หลานๆ” ซึ่งเป็นตัวแทนเด็กเยี่ยมชมห้องทำงาน พร้อมพานั่ง “เก้าอี้นายกฯ” ด้วยตนเอง ที่ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
จากนั้นจะร่วมสนทนากับตัวแทนเยาวชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนของรัฐบาล รวมทั้งประเด็นอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจด้วย
โดยเผยแพร่ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 10.00-11.30 น.
นอกจากช่วงเวลา “นายกรัฐมนตรีพูดคุยกับเยาวชน” แล้ว ยังมีสาระเกี่ยวกับงานวันเด็กที่น่าสนใจ เช่น การนำเสนอคลิปแสดงศักยภาพและความสามารถของเยาวชนที่หลากหลาย ภายใต้ แนวคิด “The Future is You” และ “From all walks of life”
การบรรเลงเพลงโดยวง Thai Youth Orchestra สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)
ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นิทานคุณธรรม การ์ตูนชุดสังวรธรรม รวมทั้งผลงานของกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ
สำหรับของขวัญวันเด็ก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะได้กระจายส่งมอบให้กับเด็กและเยาวชนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างๆจังหวัด ในนามของขวัญวันเด็กจากนายกรัฐมนตรีด้วย
“นายกฯมีความตั้งใจที่จะร่วมในรายการ “นายกรัฐมนตรีพูดคุยกับเยาวชน” ซึ่งจะเป็นพื้นที่เปิดและเวทีสำหรับน้องๆ ผู้แทนเยาวชน ที่จะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม เพราะนายกรัฐมนตรีเชื่อในพลังของเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งจะเผยถึงแนวคิดสำคัญของคำขวัญวันเด็กปี 2564 “เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดี มีคุณธรรม”
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม
error: Content is protected !!