วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

“บิ๊กแก้ว” ซื้อกุ้ง แจก ทหารชั้นผู้น้อย

“บิ๊กแก้ว”
ซื้อกุ้ง แจก ทหารชั้นผู้น้อย
ล็อทแรก 500 กก. ใน13 หน่วย
บก.ทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เล็งซื้อ 2,000 กก. แจกจ่าย อีก
ข่วยเกษตรการ ผู้เลี้ยงกุ้ง และสร้างความเชื่อมั่น กินกุ้ง-อาหารทะเล ปลอดโควิดฯ
.
.
“เจ้ากรมแมว” พลโท เชาวลิตร สังฆฤทธิ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร บก.ทัพไทย เป็นผู้แทน พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด แจกจ่ายกุ้งให้กับ ทหารชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของส่วนราชการใน บก.ทท. พื้นที่แจ้งวัฒนะ 13 หน่วย รวม 500 กก.
เพื่อนำไปประกอบอาหารใช้บริโภคในครัวเรือน และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของCOVID-19
เพราะจากสถานการณ์แพร่ระบาดของCOVID-19 ที่รอบใหม่ในพื้นที่ตลาดกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอาหารทะเล รวมทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง
พลเอก เฉลิมพล จึงต้องการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้ง จึงสั่งการให้ส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ให้การสนับสนุนรับซื้อกุ้งจากเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อนำไปบริโภคในครัวเรือน หรือประกอบเลี้ยงให้กับกำลังพลและทหารกองประจำการของหน่วย
รวมทั้งให้ช่วยประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และเข้าใจข้อมูลคำยืนยันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่องความปลอดภัย ในการบริโภคอาหารจากสัตว์น้ำ
พลเอกเฉลิมพล จะจัดซื้อกุ้งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้ง ในขั้นต้นจำนวน 2 ตัน (2,000กิโลกรัม) เพื่อแจกจ่ายให้กำลังพล เป็นครั้งๆไป โดยครั้งนี้เป็น ครั้งที่1 จำนวน 500 กก. ก่อน
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
error: Content is protected !!