วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

ทอ.ขอ เลื่อนวันเด็ก จะจัดเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย

พี่ๆนักบินทอ.
เสียดาย ปีนี้
ไม่ได้ บินเครื่องบินขับไล่ ให้เด็กๆ ดูในวันเด็ก เช่นทุกปี หวังสร้างแรงบันดาลใจ ให้เด็กๆ อยากเป็นทหารอากาศ อยากเป็นนักบิน
แม้เมื่อกลางธค. จะมีการวางแผน และซักซ้อม แล้วก็ตาม
แต่ เพราะ การแพร่ระบาดของโควิดฯ
ทอ.จึงต้องเลื่อน การจัดงานวันเด็ก ออกไปก่อน ตามมาตรการของ ศบค ที่ให้งดจัดงานวันเด็ก
แต่ ทอ.ขอ เลื่อน ไปก่อน ไม่ใช่ยกเลิก
แต่จะจัด เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย
.
ทีมโฆษกกองทัพอากาศ แจ้ง”เลื่อน” การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ออกไปก่อน
ตามที่กองทัพอากาศ ได้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของกองทัพอากาศขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ หน่วยของกองทัพอากาศทั่วประเทศ โดยมีการจัดแสดงการบินของอากาศยานประเภทต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมเสริมความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการทหารและการบิน ให้เด็กๆ ร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิด ซึ่งในแต่ละปีได้รับความสนใจจากเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
สำหรับในปีนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงขยายวงกว้างและกระจายอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่ ประกอบกับ คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 (กระทรวงศึกษาธิการ) ได้มีมติเลื่อนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติออกไปก่อน
กองทัพอากาศ มีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของเด็กและผู้ปกครอง จึงขอ “เลื่อน” การจัดงานวันเด็กแห่งชาติของกองทัพอากาศ ประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ณ หน่วยของกองทัพอากาศทั่วประเทศ ออกไปเช่นกัน โดยจะกำหนดวันจัดงานอีกครั้ง เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย ซึ่งจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป
ในภาพอาจจะมี เมฆ, ข้อความพูดว่า "ทอ. ทอ.เลื่อน จัด วัน เด็ก แต่ พร้อม จัด เมื่อ โค โควิดฯ คลี่ ลาย"
error: Content is protected !!