วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

ทบ.แจ้งยกเลิก ฝึกภาคสนาม ร.ด. มค.-มีค.ที่ เชาชนไก่ ปีนี้

06 ม.ค. 2021
508
ทบ.แจ้งยกเลิก ฝึกภาคสนาม ร.ด.
มค.-มีค.ที่ เชาชนไก่ ปีนี้
ชี้ สุ่มเสี่ยง ติดเชื้อ โควิดฯ
เตรียม หากิจกรรมทดแทน เพื่อให้ผ่านหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร
เลื่อนชั้นปี ได้ ต่อไป
ขณะที่ ทบ. เตรียมพื้นที่บางส่วน ทำ รพ.สนาม ไว้ด้วย
.
โรงเรียนรักษาดินแตน ศูนย์การนักศึกษาวิขาทหาร นรด. มีหนังสือด่วนแจ้ง เรื่อง การฝึกภาคสนาม ของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำการศึกษา2563 ถึงผู้บริหารสถานศึกษา
ระบุว่า ตามที่ โรงเรียนรักษาตินแตน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ได้เคย กำหนดการฝึกภาคสนาม ของนักศึกษาวิชาทหาร ส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ คำยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (ขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง กาญจนบุรี ในห้วงเตือน มกราคม -มีนาคม 2564 นี้นั้น
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาต ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด19) ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน
โรงเรียนรักษาตินแตน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ขอแจ้งให้สถานศึกษาวิชาทหารส่วนกลาง ทราบว่า
กองทัพบกได้อนุมัติให้ หน่วยบ้ญชาการรักษาตินแตน ยกเลิกการฝึกภาคสนาม ของนักศึกษาวิชาหหาร ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความเสียงต่อการติตเชื้อและแพร่ระบาต
แต่ให้พิจารณา จัดกิจกรรมหรือการปฏิบัติอื่น ๆ ทดแทน การฝึกภาคสนาม
เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหาร สามารถสำเร็จการศึกษา และไต้รับการเลื่อนชั้นปีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนต
ส่วนรายละเอียตกิจกรรมและการปฏิบัติอื่น ๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า ช่วงที่ผ่านมา กองทัพบก ได้พิจารณา ให้ใช้ ค่ายฝึก นักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ แห่งนี้ เป็น รพ.สนาม ขนาด300 เตียง พร้อมรองรับผู้ป่วยโควิดฯ หากกระทรวงสาธารณสุขต้องการ ไว้อีกด้วย
Fb.Wassana Nanuam
ในภาพอาจจะมี ข้อความ และสถานที่กลางแจ้ง
error: Content is protected !!