วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

ชายแดนใต้ น้ำท่วม นะ โควิดฯ ก็ต้อง ระวัง น้ำ ก็ยัง ท่วม !!

ชายแดนใต้ น้ำท่วม นะ
โควิดฯ ก็ต้อง ระวัง
น้ำ ก็ยัง ท่วม !!
ผู้การทหารพราน 46
ผู้พัน ร.151พัน1
ลุยเอง นำทีมทหาร
ช่วยเหลือ ชาวรือเสาะ นราธิวาส
น้ำท่วมหนัก
พันเอก ทรงเดช สุกนุ้ย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกรมทหารพรานที่ 46 พร้อมด้วย พันโท ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 151
ในนามศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกรมทหารราบที่ 151 ร่วมกับ ผู้บังคับกองร้อยในพื้นที่ และเทศบาลตำบลรือเสาะ เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
โดยนำรถขนาดใหญ่รับ-ส่ง แจกจ่ายน้ำดื่ม สิ่งของบริโภค ยารักษาโรค มอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
ในการช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นในที่ปลอดภัย พร้อมทั้งจัดตั้งเต้นท์ประกอบอาหารให้กับประชาชนบ้านนาโอน บ้านท่าเรือ ตำบลรือเสาะ บ้านตะแม็ง ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีประชากรประมาณ 200 ครัวเรือน กว่า 800 คน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
error: Content is protected !!