วันพุธ, 21 เมษายน 2564

ทบ.เผย เตรียม รพ.สนาม 8 แห่ง พร้อมรองรับผู้ป่วยโควิดฯ2,500 เตียง รองรับ ในจังหวัดสมุทรสาคร

ทบ.เผย เตรียม รพ.สนาม 8 แห่ง พร้อมรองรับผู้ป่วยโควิดฯ2,500 เตียง รองรับ ในจังหวัดสมุทรสาคร
/ ยัน เข้มมาตรการพิทักษ์พลให้ปลอดเชื้อ ในภารกิจดูแลพื้นที่ควบคุมตลาดกลางกุ้งและศูนย์ห่วงใยคนสาครทั้ง 3 แห่ง
พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. กล่าวว่า กองทัพบกยังคงส่งกำลังสนับสนุนจังหวัดสมุทรสาคร ในการคลี่คลายสถานการณ์โควิด-19
โดยมีกำลังพลประมาณ 300 นาย จาก กรมการทหารสื่อสารที่ 1, มลฑลทหารบกที่ 16 พร้อมยุทโธปกรณ์เข้าปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคม 2563
โดยภารกิจหลักยังคงเป็นการประสานงานที่กองอำนวยการร่วม การเฝ้าระวังพื้นที่ควบคุมและการลาดตระเวนโดยรอบตลาดกลางกุ้งตลอด 24 ชั่วโมง
การตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรองควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 จำนวน 9 จุดตรวจรอบพื้นที่จังหวัดโดยมียานพาหนะผ่านจุดตรวจ 3,000-4,000 คันต่อวัน.
การช่วยลงทะเบียนซักประวัติเพื่อคัดแยกบุคคลที่ตลาดกลางกุ้งเพื่อเตรียมย้ายไปพักที่ศูนย์ห่วงใยคนสาคร
การจัดเจ้าหน้าที่และยานพาหนะเข้ารับ-ส่งผู้ป่วยจากพื้นที่ควบคุมตลาดกลางกุ้งไปยังศูนย์ห่วงใยคนสาคร
รวมทั้งการบริหารจัดการพื้นที่และรักษาความปลอดภัยศูนย์ห่วงใยคนสาครทั้ง 3 แห่ง
รวมทั้ง ได้สนับสนุนทางจังหวัดสมุทรสาคร ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมตามสถานที่ที่ทางจังหวัดเป็นผู้กำหนด
ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมดำเนินการแล้ว 8 แห่ง สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 2,500 เตียง ซึ่งคาดว่าน่าจะเพียงพอต่อการเข้าพักรักษา และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในสถานการณ์ปัจจุบัน
และจากนโยบายของกองทัพบกในมาตรการพิทักษ์พลที่ออกปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสนับสนุน ศบค. และทางจังหวัด ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันการติดเชื้อและเจ้าหน้าที่มีความปลอดภัย ทั้งก่อน ระหว่างและหลังจบภารกิจ เพื่อให้มีร่างกายแข็งแรง สามารถดำรงความต่อเนื่องในการช่วยเหลือประชาชนได้ในห้วงต่อไป
สำหรับในพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่ตลาดกลางกุ้ง และศูนย์ห่วงใยคนสาคร
กองทัพบกได้ดำเนินตามมาตรการพิทักษ์พลดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
โดยจัดให้มีการตรวจหาเชื้อกับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจตามห้วงเวลา และมีมาตรการทำความสะอาดยุทโธปกรณ์ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน อาทิ รถยนต์บรรทุกที่ใช้ในการขนส่งผู้ติดเชื้อไปยังศูนย์สาครต่างๆ ทั้งนี้ทางกรมทหารสื่อสารที่ 1 ได้ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาด
หลังจบภารกิจในแต่ละวันทุกครั้ง การตรวจวัดวัดอุณภูมิกำลังพลก่อนแยกย้ายปฏิบัติภารกิจ
การฉีดพ่นฆ่าเชื้อในหน่วยทหารที่กำลังพลไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนภายนอก ปัจจุบันกำลังพลใน
จังหวัดสมุทรสาครยังคงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานในทุกภารกิจสนับสนุนทางจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!