วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

เตียงสนาม เรียบเป๊ะ ตึงเปรี๊ยะ

กองทัพเรือ ส่งมอบ
โรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 3
ให้สาธารณสุขชลบุรี ใช้งาน
รักษาผู้ป่วย COVID19
พร้อมระบบ ทีวี วงจรปิด
พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ เสนาธิการทหารเรือ เป็น ผู้แทน พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ส่งมอบโรงพยาบาลสนามพลเรือน แห่งที่ 3 ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ให้แก่ สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตำบลเกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารฝึกของศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พื้นที่เกล็ดแก้ว เป็นโรงพยาบาลสนาม ประกอบด้วย อาคารอำนวยการ 1 อาคาร และอาคารรับผู้ป่วย 4 อาคาร โดยใช้อาคารฝึกที่ 13 อาคารฝึกที่ 14 อาคารที่ 15 และอาคารที่ 16 สำหรับเป็นที่พักผู้ป่วย โดยมีอาคารฝึกที่ 2 เป็นอาคารอำนวยการสำหรับเจ้าหน้าที่ สามารถรับผู้ป่วยได้สูงสุดจำนวน 320 คน
โรงพยาบาลสนาม กองทัพเรือในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและรองรับผู้ป่วยกรณีโรงพยาบาลหลักของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี เกินขีดความสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได้ทั้งหมด โดยรับผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาและสังเกตอาการ กรณีอาการไม่รุนแรง โดยให้มาพักรักษาและติดตามอาการต่อเนื่อง จนกว่าผลตรวจจะเป็นลบหรือไม่พบเชื้อแล้ว แต่หากพบว่ามีอาการหนักขึ้นก็จะถูกส่งตัวกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลหลักทันที โรงพยาบาลสนาม จัดตั้งขึ้นตามหลักการปฏิบัติทางสาธารณสุขเพื่อดูแลผู้ป่วยจากการติดเชื้อ COVID -19 ที่อาการไม่รุนแรง และผู้ป่วยที่พักฟื้นรอกลับบ้าน
ซึ่งโรงพยาบาลสนามของกองทัพเรือจัดตั้งขึ้นจำนวน 3 แห่ง สามารถรองรับผู้ป่วยได้รวมทั้งสิ้น 726 คน ได้แก่
– โรงพยาบาลสนามศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จัดเป็นอาคารรับป่วยทั้งหมด 4 อาคาร (อาคารผู้ป่วยหญิง 2 อาคาร อาคารผู้ป่วยชาย 2 อาคาร) จำนวนเตียงผู้ป่วยรวม 320 เตียง (80 เตียง/อาคาร) มีอาคารที่จัดเป็น บก.ควบคุม ห้องประชุม ห้องสำนักงานต่าง ๆ และห้องพักแพทย์/พยาบาล จากสาธารณสุขจังหวัด และเจ้าหน้าที่ อีก 1 อาคาร โดยปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้ว จำนวน 37 คน
– โรงพยาบาลสนามค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จัดเป็นอาคารรับป่วยทั้งหมด 3 อาคาร (อาคารผู้ป่วยหญิง 1 อาคาร อาคารผู้ป่วยชาย 2 อาคาร) จำนวนเตียงผู้ป่วยรวม 174 เตียง (58 เตียง/อาคาร) มีอาคารที่จัดเป็น บก.ควบคุม ห้องประชุม ห้องสำนักงานต่าง ๆ และห้องพักแพทย์/พยาบาล จากสาธารณสุขจังหวัด และเจ้าหน้าที่ อีก 1 อาคาร โดยปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้ว จำนวน 74 คน
– โรงพยาบาลสนาม สนามฝึกกองทัพเรือ บ้านจันทเขลม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จ.จันทบุรี จัดเป็นอาคารรับป่วยทั้งหมด 4 อาคาร (อาคารผู้ป่วยหญิง 1 อาคาร ผู้ป่วยชาย 3 อาคาร) จำนวนเตียงผู้ป่วยรวม 232 เตียง (58 เตียง/อาคาร) โดยมีบ้านพักแพทย์/พยาบาล จำนวน 5 หลัง มีโรงประกอบเลี้ยง 1 หลัง และมีอาคารควบคุม / สำนักงาน อีก 1 หลัง โดยปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้ว จำนวน 16 คน
error: Content is protected !!