วันพฤหัสบดี, 22 เมษายน 2564

เจ้าฟ้าหญิง ทหารม้า

พันเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหาร เสด็จฯงานวันทหารม้า ที่ค่ายอดิศร สระบุรี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จ ไปยังศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เนื่องในวันทหารม้า 4 มกราคม 2564
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงดำรงตำแหน่งเป็นพระอาจารย์ หัวหน้าแผนกวิชาขี่ม้า กองการศึกษา โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า ทรงสอนการขี่ม้า และ การขี่ม้า ในโรงฝึกขี่ม้าแบบหลังคาปิด ปรับปรุงคู่มือขี่ม้า และทรงให้นักเรียนทหารม้า ไปดูงานและปฏิบัติงานที่ หน่วยม้าทรงฯ ที่ พล.ม.2รอ.
โดย พิธีนึ้ ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
จากนั้นเสด็จไปยัง อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันทหารม้า ประจำปี 2563 ซึ่งศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในการกอบกู้เอกราชที่บ้านพรานนก เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2309 ปัจจุบันตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ทำการรบบนหลังม้า แม้มีจำนวนทหารน้อยกว่า แต่สามารถเอาชนะข้าศึกได้ ทหารม้าจึงยกย่องเป็นบูรพาจารย์แห่งการรบบนหลังม้า และเป็นพระบิดาของเหล่าทหารม้า โดยถือเอาวันที่ 4 มกราคมของทุกปี เป็นวันทหารม้า
ทั้งนี้ ศูนย์การทหารม้า มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ กำกับการ และดำเนินการฝึกศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการและกิจการของเหล่าทหารม้า รวมทั้งดำเนินการวิจัยและพัฒนา กำหนดหลักนิยม และทำตำราในทางวิทยาการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารที่กระทรวงกลาโหมกำหนดตามที่ได้รับแบ่งมอบ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!