วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

Join Us. Join the Army. To serve our Country

05 ม.ค. 2021
100
ทบ.เปิดโอกาสพิเศษ ให้น้องๆที่ด้อยโอกาส พื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร
แต่รักที่จะเป็นทหาร
ได้ สอยดาว มาร้อยบ่า
สอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
สู่ รร.นายร้อย จปร.
มอบ กองทัพภาค ช่วยดูแล อำนวยความสะดวก
.
“ไม่ว่าจะเป็นใคร
อยู่ที่ไหน
ขอแค่มีใจรักทหาร
มีความพยายาม
ทุกคนมีโอกาสเท่ากัน
77จังหวัด
38พื้นที่พิเศษ
โอกาสที่จะ เปลี่ยนชีวิต
ทำเพื่อคนที่คุณรัก
เพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรี…”
.
ทบ.เปิด สอบคัดเลือกแบบเฉพาะกลุ่มโดยเปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชน 2 กลุ่ม เข้ารับการสอบคัดเลือก เข้าเป็น นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของ ทบ. ที่จะเข้าเรียนต่อใน รร.นายร้อย จปร.
โดย เป็น เยาวชนผู้ที่มีผลการศึกษาและมีลักษณะทหารดีเยี่ยมของแต่จังหวัด จังหวัดละ 1 นาย และเยาวชนผู้ที่อาศัยและศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร)
โดยการสอบคัดเลือกแบบเฉพาะกลุ่มจะเปิดรับสมัครทางออนไลน์ที่ www.crma.ac.th

วันนี้ – 15 ม.ค.2564

โดยกองทัพภาค จะดำเนินการสอบภาควิชาการในพื้นที่เพื่อความสะดวกของนักเรียน
โดยกองทัพบกยกเว้นค่าสมัครสอบ และมอบให้หน่วยทหารช่วยอำนวยความสะดวกแก่เยาวชนในด้านต่างๆ เช่น การยื่นสมัคร การเดินทางมาสอบ
ท้ังนี้ หาก ผู้ที่ไม่ผ่านการสอบในแบบกลุ่มเฉพาะ ยังสามารถไปสมัครสอบในภาพรวม รอบปกติได้อีกครั้ง
การรับสมัครสอบแบบเฉพาะกลุ่มในปีนี้ กองทัพบกมุ่งหวังเพิ่มโอกาสให้กับเยาวชนผู้มีฐานะยากจนในถิ่นทุรกันดารและประชาชนทั่วไปที่รักในอาชีพทหาร ได้มีช่องทางและสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกอย่างเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำ
ที่สำคัญเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความมุ่งมั่นและมีอุดมการณ์รักในอาชีพทหารได้เข้ารับราชการอย่างเป็นรูปธรรม
เยาวชน ที่จบ ม.4 ที่สนใจ
และ ที่มีคุณสมบัติยื่นความประสงค์และขอรับการอำนวยความสะดวกในการสมัครสอบได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้าน หรือสอบถามได้ที่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 0-37 39-3132 , 0-3739-3010 ถึง 4.
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวกองทัพบกกับเรากันนะครับน้องๆ
: smartsoldiersstrongarmy
error: Content is protected !!