วันเสาร์, 4 ธันวาคม 2564

ส่ง “มนุษย์กบ”ป้องกัน-สกัดกันผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ด้านจังหวัดระนอง

ส่ง “มนุษย์กบ”
หน่วยSeal นสร.
เสริมกำลัง
ทัพเรือภาค 3
ป้องกัน-สกัดกันผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ด้านจังหวัดระนอง
หน่วยSeal 1 ชุด พร้อมเรือฯความเร็วสูง 2 ลำ
.
กองทัพเรือ ได้ส่งมอบกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษ (หน่วยSeal) 1 ชุดปฏิบัติการ พร้อมเรือตรวจการณ์ความเร็วสูง 2 ลำ จากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (นสร.) กองเรือยุทธการ เข้าสนับสนุนการปฏิบัติการของหน่วยเฉพาะกิจสกัดกั้น ผู้อพยพหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ของ ศรชล.ภาค 3 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา
ในภารกิจการ ป้องกันและสกัดกันผู้หลบหนีเข้าเมือง โดยผิดกฎหมายด้านจังหวัดระนอง
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงแรงงานเสนอผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักร และทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดฯ ให้ผ่อนผันในห้วงระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
: ทัพเรือภาคที่3
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, มหาสมุทร และสถานที่กลางแจ้ง
error: Content is protected !!