วันเสาร์, 4 ธันวาคม 2564

สำนักพระราชวัง แจ้งปิดการเข้าชม พระราชฐาน และสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 5-31 มกราคม 2564

สำนักพระราชวัง แจ้งปิดการเข้าชม พระราชฐาน และสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 5-31 มกราคม 2564
ทั้ง พระบรมมหาราชวัง และว้ดพระศรีรัดนศาสดาราม
-พระราชวังบางปะอิน อยุธยา
-พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ เชียงใหม่
-โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ เพชรบุรี
-พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
-พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
-โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดฯ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
error: Content is protected !!