วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

46 นายทหารเรือเฟรชชี่ รายงานตัว ต่อ ผบ.กร.

46 นายทหารเรือเฟรชชี่
รายงานตัว ต่อ ผบ.กร.
ย้ำ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย เป็นผู้นำทางทหาร และจงรักภักดี
จาก รร.นายเรือ
มาสู่ ขุมกำลังรบทางเรือ
เผย ธรรมเนียมทหารเรือ
หลังอบรม แล้ว
ต้องไปเป็นนายทหารปกครอง รร.จ่าทหารเรือ ฝึกการบังคับบัญชา ฝึกเป็นครู
ก่อน เข้าบรรจุ ลงเรือรบหลวง
.
“ผบ.ปู” พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ (ผบ.กร.) รับการรายงานตัว ของนายทหารสัญญาบัตร ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ 2563 ที่ได้รับการบรรจุในกองเรือยุทธการ รวม46 นาย เป็นพรรคนาวิน 37 นาย และพรรคกลิน 9 นาย ที่ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
พลเรือเอก สุทธินันท์ กล่าวต้อนรับนายทหารใหม่เข้าเป็นครอบครัวของกองเรือยุทธการ และชื่นชมความขยันหมั่นเพียรในฐานะนักเรียนนายเรือที่ดี จนสำเร็จการศึกษา
ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยที่ดี มีความเป็นผู้นำทางทหาร
และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ความจงรักภักดี
ทั้งนี้ นายทหารสัญญาบัตรใหม่ในสังกัดกองเรือยุทธการ จะเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ตามพรรคเหล่า แล้ว จึงเป็นนายทหารปกครองในโรงเรียนจ่าทหารเรือ เพื่อฝึกการบังคับบัญชา การเป็นครูแก่นักเรียนจ่า ก่อนที่จะเข้าบรรจุในเรือต่อไป
ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของการสร้างนักรบทางเรือของกองเรือยุทธการนับแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ภาพระยะใกล้
error: Content is protected !!