วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

“บิ๊กตู่” หยวนๆ ให้นั่งทานอาหารในร้าน ได้ถึง3ทุ่ม แต่ต้องยึดมาตรการเคร่งครัด

“บิ๊กตู่” หยวนๆ
ให้นั่งทานอาหารในร้าน ได้ถึง3ทุ่ม
แต่ต้องยึดมาตรการเคร่งครัด
ร้านไหน ทำไม่ได้ ก็ต้องปิด
เผย หารือกับ นายกสมาคมภัตตาคาร และผู้ประกอบการร้านอาหาร
ยกเลืก คำสั่ง กทม. ให้นั่งกินในร้านได้ แค่ 1 ทุ่ม
“วันนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ ร้านอาหาร ผมได้รับข้อเสนอมาจากสมาคมภัตตาคารต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบสูง เพราะฉะนั้น วันนี้ในส่วนที่ กทม.ประกาศออกไป ผมให้ยกเลิกไปก่อน ผมให้มีการขายอาหารได้ถึง 3 ทุ่ม แต่ต้องมีมาตรการที่เคยทำไว้แล้วเดิม ในการกำหนดตัวบุคคล ระยะห่าง ซึ่งทางนายกสมาคมรับประกันว่าทำได้ ก็ถ้าใครทำไม่ได้ก็ต้องถูกปิด ก็ขอให้ทำให้ได้ตามนั้น ก็ต้องช่วยกัน”
โดยก่อนหน้านี้ ผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. มีมติให้ร้านอาหารรับลูกค้าเฉพาะบริการกลับบ้านในเวลา 19.00-06.00 น.ขึ้นไป
ส่วนนอกเวลานั้นสามารถรับประทานอาหารที่ร้านอาหารได้ แต่ต้องมีมาตรการเข้มข้น ห้ามดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน เพื่อลดระยะเวลาในการรวมกลุ่มกัน มีการคัดกรองผู้ใช้บริการ เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร
error: Content is protected !!