วันพุธ, 21 เมษายน 2564

“บิ๊กบี้”สั่ง นักเรียนทหาร เรียน ออนไลน์ ส่วนทหาร Work from Home

“บิ๊กบี้”สั่ง นักเรียนทหาร เรียน ออนไลน์
ส่วนทหาร Work from Home
ทำค่ายทหาร ปลอดโควิดฯ
วางแผนกำหนด วัน ลาพักของ “พลทหาร” ให้มีความปลอดภัย
เร่ง เชิญชวน น้องๆ สมัครสอบเข้า รร.เตรียมทหาร แบบโควต้า
สมัครออนไลน์ ถึง 15 มค.นี้
พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก. เปิดเผยว่า พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ.
ประชุมกับหน่วยทหาร ทุกกองทัพภาค
ด้วยระบบวีดีโอคอนเฟอเร้นซ์ สั่งการให้ หน่วยทหารจะต้องนำไปพิจารณาให้สอดคล้องกับมาตรการของ ศบค.
ทั้ง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถาบันการศึกษา ของกองทัพบก
และ การทำงานแบบ Work Form Home การเฝ้าระวังป้องกันโรคในค่ายทหาร
การกำหนดแนวทางการลาพักของทหารกองประจำการ เพื่อให้กำลังพลมีความปลอดภัยและสามารถปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง
สำหรับในพื้นที่ชายแดน ขอให้เข้มงวดทั้งเรื่องมาตรการตรวจคัดกรอง COVID-19 ควบคู่การสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมาย
รวมถึงให้กองกำลังชายแดน ได้เร่งประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเตรียมทหารในส่วนกองทัพบก แบบเฉพาะกลุ่ม เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดนได้มีโอกาสสมัครสอบ ซึ่งเปิดรับสมัคร online ในขณะนี้จนถึง 15 มกราคม 2564 ปัจจุบันมียอดผู้สมัคร
647 คน (4 มกราคม 2564)
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!