วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

“ผบ.ทอ.แอร์บูล” ตรวจความพร้อม โรงพยาบาลกองทัพอากาศ พร้อมรองรับ ผู้ป่วยโควิดฯ

“ผบ.ทอ.แอร์บูล”
ตรวจความพร้อม
โรงพยาบาลกองทัพอากาศ
พร้อมรองรับ ผู้ป่วยโควิดฯ
ในพื้นที่โซนเหนือ กทม.
ทั้ง รพ.ภูมิพลฯ-รพ.ทหารอากาศ สีกัน-รพ.จันทรุเบกษา
.
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจความพร้อมโรงพยาบาล ในสังกัดกองทัพอากาศ และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติหน้าที่รองรับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
โดยมี พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พลอากาศตรี ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พลอากาศตรี ไพรวัลย์ พัชรธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา และ นาวาอากาศเอก นคร บุญมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ต้อนรับ
เพื่อรับทราบ สถานการณ์และความพร้อมของกรมแพทย์ทหารอากาศ และสถานพยาบาลในสังกัด ในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID19
ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ หน่วยการรักษาต่างๆ ได้แก่ ห้องตรวจเชื้อพระราชทาน, จุดตรวจโรคทางเดินหายใจแบบ One stop service, ห้องปฏิบัติการ PCR , ห้องแยกโรคความดันลบ สำหรับการรักษาผู้ป่วย COVID19
โดยขณะนี้ โรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วย COVID-19 ในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ คือ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นโรงพยาบาลหลักในการรักษาพยาบาล โดยมีขีดความสามารถในการรักษาผู้ป่วยโรครุนแรง ระดับ 4
โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ปรับบทบาทเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง ดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่อาการไม่รุนแรงระดับ 1-3 รวมถึงการกักกันโรค
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา ดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่อาการไม่รุนแรง ระดับ 1-3 รวมถึงการกักกันโรค ที่ รร.การบิน กำแพงแสน นครปฐม
กองเวชศาสตร์ป้องกัน มีบทบาทหลักในการป้องกันและสอบสวนโรค
นอกจากนี้ยังมีการประสานกับโรงพยาบาลเครือข่าย ในการรักษาพยาบาล การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลเครือข่าย และส่งต่อผู้ป่วย เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!