วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

ทบ. เตรียมพร้อม “รพ.สนาม” ไว้ รองรับ ผู้ป่วยโควิดฯ ที่เพิ่มขึ้น

“บิ๊กบี้” สั่ง สำรวจหน่วยทหาร หาพื้นที่เหมาะสม ตั้ง รพ.สนาม พร้อมช่วยสนับสนุน ก.สาธารณสุข
หลัง ร่วมตั้ง “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร”
3 ศูนย์ สนับสนุน เตียงสนาม 960 เตียง แล้ว
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ประชุมครั้งแรกของปี2564 กับหน่วยทหารทุกกองทัพภาค ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเร้นซ์
พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบกได้ เปิดเผยว่า พลเอก ณรงค์พันธ์ สั่งการให้กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก และกรมพลาธิการทหารบกรวมถึงหน่วยทหารในพื้นที่ต่าง ๆ ได้สำรวจสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อเตรียมการไว้หากจำเป็นจะต้องดำเนินการ หรือให้การสนับสนุนรัฐบาล เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ
ส่วนในพื้นที่สมุทรสาคร ซึ่งกองทัพภาคที่ 1 ได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมส่วนหน้าและ ได้สนับสนุนการจัดตั้ง “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” จำนวน 3 ศูนย์ และ กองทัพบกได้ส่งเตียงสนามไปจัดตั้งศูนย์นี้ รองรับการพักอาศัยได้ 960 เตียง เรียบร้อยแล้ว
ปัจจุบันเป็นเรื่องการคัดกรองการนำคนเข้าพักอาศัยในศูนย์ฯ โดย กองทัพบกยังคงจัดกำลังเพื่อดูแลความปลอดภัยและช่วยบริหารจัดการสถานที่
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสนับสนุนทางจังหวัดได้เร่งการจัดตั้ง Local Quarantine จำนวน 2 แห่ง
ในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า "ทบ.เตรียมพร้อม รพ.สนาม รพ."
error: Content is protected !!