วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

ทัพเรือ ส่งมอบ รพ.สนาม ที่ สนามฝึก ทร.บ้านจันทเขลม ให้ สาธารณสุข

ทัพเรือ ส่งมอบ รพ.สนาม
ที่ สนามฝึก ทร.บ้านจันทเขลม
ให้ สาธารณสุข
พร้อมรองรับผู้ป่วยโควิดฯ แล้ว
พบ จันทบุรี ติดเชื้อเพียบ รพ.เหลือเตียง แค่31 เตียง
จึงตัองใช้ รพ.สนาม ทร.
.
พลเรือตรี นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทนกองทัพเรือ ส่งมอบโรงพยาบาลสนามที่ สนามฝึก ทร.บ้านจันทเขลม จันทบุรี
ให้แก่สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
โดยมีนายฤหัส ไชยศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายแพทย์ อภิรักษ์ พิศุทธิ์อาภรณ์ สาธารณสูขจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้ร่วมรับมอบ
สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16 บ้านจันทเขลม ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนมากขึ้น จากข้อมูลในวันที่ 3 มกราคม 2564 จังหวัดจันทบุรี มีผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน 122 ราย ซึ่งยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล แต่เนื่องด้วยโรงพยาบาลในจังหวัดจันทบุรี เหลือจำนวนเตียงที่ใช้สำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID – 19 เพียง 31 เตียงเท่านั้น
จังหวัดจันทบุรีจึงได้ขอความอนุเคราะห์กองทัพเรือ ในการใช้สถานที่เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ซึ่งกองทัพเรือได้เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID 19 ตามที่ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้สั่งการไว้แล้ว
โดยผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ จะเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลจนมีอาการดีขึ้น หรือไม่มีอาการรุนแรง และจะทำการรักษาในโรงพยาบาลสนามจนกว่าจะมีผลเป็นลบหรือตรวจไม่พบเชื้อ
โรงพยาบาลสนามพลเรือน สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16 บ้านจันทเขลม มีจำนวน 6 อาคาร ประกอบด้วย อาคารควบคุม 1 อาคาร , อาคารรับผู้ป่วย จำนวน 4 อาคาร และอาคารประกอบเลี้ยง ท1 อาคาร สามารถรองรับผู้ป่วยได้สูงสุด 232 คน
กองทัพเรือ ได้เตรียมพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนสนับสนุนหน่วยงานราชการต่างๆ และกระทรวงสาธารณสุข พร้อมรองรับ กรณีเกินขีดความสามารถในการรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลหลักในพื้นที่จังระยอง ชลบุรี และจันทบุรี จำนวน 3 แหล่ง ประกอบด้วย ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สนามฝึกกองทัพเรือ บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี และศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
:โฆษกกองทัพเรือ
error: Content is protected !!