วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

แม่ทัพภาค 4 “ มอบของขวัญ และให้กำลังใจ ทหารพราน ปัตตานี นราธิวาส

แม่ทัพภาค 4 “
มอบของขวัญ
และให้กำลังใจ ทหารพราน
ปัตตานี นราธิวาส
ชี้ เป็นกำลังสำคัญ
เตือน หน่วยที่เสี่ยง ล่อแหลมต่อการก่อเหตุ ต้องวางมาตรการปฏิบัติคุมเข้มแนะ ทำงานการข่าวเชิงรุก
พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 44 อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
เพื่อติดตามคดีสำคัญในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน
รวมทั้งให้หน่วยในพื้นที่ สร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชน เป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่รัฐ ดำเนินการด้านการข่าวเชิงรุก ทั้งการเมืองและการทหาร ทำพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัย
โดยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าว บูรณาการกำลังควบคุมพื้นที่ ทั้งพื้นที่ชายแดน ป่าภูเขา และพื้นที่ตอนใน ลาดตระเวนกดดัน บังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ เพื่อลดความพยายามการก่อเหตุให้มีประสิทธิภาพ และติดตามเป้าหมายสำคัญเร่งด่วนมาดำเนินการทางกฎหมายโดยเร็ว
พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และ หน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์ ป้องกันโควิดฯ
แม่ทัพภาค 4 กล่าวว่า ทหารพราน ที่ถือเป็นกำลังสำคัญในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
ขอให้กำลังเจ้าหน้าที่ หน่วยไหนที่มีความเสี่ยง ล่อแหลมต่อการก่อเหตุ ต้องวางมาตรการปฏิบัติคุมเข้มสถานการณ์ ให้เกิดความเรียบร้อย ปฏิบัติการด้านการข่าวแบบเชิงรุก
โดยใช้ภาคประชาชนมามีส่วนร่วม ปฏิบัติการทหารแบบเชิงรุก ลาดตระเวน กดดันกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เสี่ยง ล่อแหลม เพื่อลดความพยายามในการก่อเหตุ ติดตามบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบโดยใช้หลักมนุษยธรรม สร้างความเชื่อมั่น ปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนให้ได้
ถึงแม้มีความยากลำบาก แต่ขอให้คิดคำนึงว่ามันคือหน้าที่ ในการทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ขอให้ยึดมั่นในยุทธศาสตร์การเป็นคนดีเป็นสำคัญ เข้าใจหน้าที่มีความรับผิดชอบ
ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง
error: Content is protected !!