วันพฤหัสบดี, 22 เมษายน 2564

ทบ. เปลี่ยนแนว รับ นักเรียน นายสิบทบ.

ทบ. เปลี่ยนแนว
รับ นักเรียน นายสิบทบ.
จาก พลทหาร 80%
อีก20% สอบคัดเลือกจาก คนภายนอก
จากเดิม50:50
หวังเพิ่มแรงจูงใจ ชายไทย สมัครเป็นทหารเกณฑ์ มากขึ้น
เริ่ม ปีนี้ รับ 1,584 นาย
.
.
พันตรีหญิง พัชรินทร์ บุศยกุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบกให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังพลในทุกระดับ โดยเฉพาะทหารกองประจำการ ที่มุ่งหวังในการพัฒนา “กำลังพลต้นน้ำ” เข้าสู่เส้นทางของทหารอาชีพอย่างเป็นระบบ และเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
และ เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีใจรักเป็นทหารสมัครใจเป็นทหารกองประจำการ และเพิ่มสิทธิพิเศษ หลังปลดประจำการเพื่อต่อยอดสู่การรับราชการทหารต่อไป
ดังนั้น กองทัพบกได้ปรับสัดส่วนการรับนักเรียนนายสิบ (นนส.)โรงเรียนนายสิบทหารบก โดยเพิ่มสัดส่วนการรับจากทหารกองประจำการ จากเดิมร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 80 ของยอดรับ นนส.แต่ละปี หรือประมาณ 1,584 นาย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป
ซึ่ง ถือเป็นการเพิ่มโอกาสให้ทหารกองประจำการได้มีความก้าวหน้าในอาชีพตามแนวทางการรับราชการ
รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ทหารกองเกินสมัครใจเข้ารับราชการทหารกองประจำการมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาระบบทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร) ทดแทนการเรียกเกณฑ์อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และเมฆ, ข้อความพูดว่า "จาก ทหารเกณฑ์ ท์ ทหาร สู่ นักเรียน นักเรียนนายสิบทบ. นาย สิบ ทบ. กอง กองทัพบก ทัพ เพิ่ม โอ กาส ให้' พลท หาร"
error: Content is protected !!