วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

กองทัพเรือ ส่งมอบ “โรงพยาบาลสนาม” ที่สัตหีบ ให้ กระทรวงสาธารณสุข แล้ว

กองทัพเรือ
ส่งมอบ “โรงพยาบาลสนาม” ที่สัตหีบ
ให้ กระทรวงสาธารณสุข แล้ว
พร้อมรองรับ ผู้ป่วยCOVID มีอาการ
.
พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ส่งมอบโรงพยาบาลสนาม ให้แก่ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขใช้รองรับผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (COVID -19)ที่ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ตามที่ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้สั่งการให้หน่วยต่างๆ ได้เตรียมการรับสถานการณ์และจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ เพื่อรองรับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในหลายพื้นที่ของประเทศ
กองทัพเรือจึงมอบหมายให้หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (COVID -19) กรณีเกินขีดความสามารถในการรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลหลักในพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี และจันทบุรี
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินจึงได้ดำเนินการปรับปรุงอาคาร ERC ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า เป็น โรงพยาบาลสนาม ที่มี อาคาร 4 อาคาร เพื่อสนับสนุนและ รองรับผู้ป่วยกรณีโรงพยาบาลหลักของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี เกินขีดความสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได้ทั้งหมด
โดยรับผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาและสังเกตอาการจากโรงพยาบาล กรณีอาการไม่รุนแรง โดยให้มาพักรักษาและติดตามอาการต่อเนื่อง จนกว่าผลตรวจจะเป็นลบหรือไม่พบเชื้อแล้ว
แต่หากพบว่ามีอาการหนักขึ้น ก็จะถูกส่งตัวกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลหลักทันที
โรงพยาบาลสนาม จัดตั้งขึ้นตามหลักการปฏิบัติทางสาธารณสุขเพื่อดูแลผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (COVID -19) ที่อาการไม่รุนแรง และผู้ป่วยที่พักฟื้น รอกลับบ้าน (ประเภท C และ D)
โรงพยาบาลสนามของกองทัพเรือจัดตั้งขึ้นจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 3 แห่ง ได้แก่
– โรงพยาบาลสนามศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จัดเป็นอาคารรับป่วยทั้งหมด 4 อาคาร (อาคารผู้ป่วยหญิง 2 อาคาร อาคารผู้ป่วยชาย 2 อาคาร) จำนวนเตียงผู้ป่วยรวม 320 เตียง (80 เตียง/อาคาร) มีอาคารที่จัดเป็น บก.ควบคุม ห้องประชุม ห้องสำนักงานต่าง ๆ และห้องพักแพทย์/พยาบาล จากสาธารณสุขจังหวัด และเจ้าหน้าที่ อีก 1 อาคาร
– โรงพยาบาลสนามค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จัดเป็นอาคารรับป่วยทั้งหมด 3 อาคาร (อาคารผู้ป่วยหญิง 1 อาคาร อาคารผู้ป่วยชาย 2 อาคาร) จำนวนเตียงผู้ป่วยรวม 174 เตียง (58 เตียง/อาคาร) มีอาคารที่จัดเป็น บก.ควบคุม ห้องประชุม ห้องสำนักงานต่าง ๆ และห้องพักแพทย์/พยาบาล จากสาธารณสุขจังหวัด และเจ้าหน้าที่ อีก 1 อาคาร
– โรงพยาบาลสนาม สนามฝึกกองทัพเรือ บ้านจันทเขลม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จ.จันทบุรี จัดเป็นอาคารรับป่วยทั้งหมด 4 อาคาร (อาคารผู้ป่วยหญิง 1 อาคาร ผู้ป่วยชาย 3 อาคาร) จำนวนเตียงผู้ป่วยรวม 232 เตียง (58 เตียง/อาคาร) โดยมีบ้านพักแพทย์/พยาบาล จำนวน 5 หลัง มีโรงประกอบเลี้ยง 1 หลัง และมีอาคารควบคุม / สำนักงาน อีก 1 หลัง
ดร.สาธิต รมช.สาธารณสุข กล่าวว่า
ทั้งนึ้ กองทัพเรือสามารถจัดพื้นที่เฝ้าระวังและกำลังบุคลากรในการดูแลได้อย่างดีเยี่ยมจึงถือว่ามีประสบการณ์เป็นอย่างดี อีกทั้งพื้นที่ รพ.สนามแห่งนี้ยังห่างไกลจากชุมชนที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อความ รู้สึกและความกังวลต่อการติดเชื้อได้เป็นอย่างดี ซึ่งจากการประสานงานก็ได้รับการตอบรับอย่างดี
และจัด เตรียมความพร้อมได้ภายใน 48 ชม. ทั้งนี้อาคาร รพ.สนามแห่งนี้ จะใช้ในการรองรับผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาและสังเกตอาการจากโรงพยาบาลจนมีอาการไม่รุนแรง
จากนั้นก็จะทยอยนำตัวมาพักรักษาและติดตามอาการต่อ เนื่องที่ รพ.สนามแห่งนี้ จนกว่าผลการตรวจจะเป็นลบหรือไม่พบเชื้อแล้วจึงจะปล่อยให้กลับบ้านได้ แต่หากพบว่ามีอาการหนักขึ้นก็จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังเพื่อนำตัวส่งกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลหลักทันที
นอกจากนี้จะมีการจัดตั้ง รพ.สนามแห่งนี้แล้ว ยังมีการจัดเตรียมแผนสำรองในการจัดตั้ง รพ.สนามเพิ่มขึ้นในพื้นที่ของ จ.จันทบุรี ในเขตของกองทัพเรือด้วยเช่นกัน
ชูศักดิ์ กระแสร์ญาณ, Weerachat Yossuwan และคนอื่นๆ อีก 1 พัน คน
แชร์ 63 ครั้ง
error: Content is protected !!