วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

“ผบ.ทหารพัฒนา” ตระเวนอีสาน เยี่ยม ทหารสีน้ำเงิน ร่วมจิตอาสา 904 ตั้งจุดบริการ ดูแลประชาชน ที่ อุดรธานี -หนองคาย

“บิ๊กแขก” พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) บก.กองทัพไทย และคณะตรวจเยี่ยม จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ของ สำนักงานทการพัฒนาภาค2(สนภ.2นทพ.) และ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25 (นพค.25สนภ.2นทพ. ) ที่ อ.เมือง จ.อุดรธานี และ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
พร้อมมอบสิ่ง ให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจุดบริการประชาชน เพื่อเป็นกำลังใจ
และได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรการระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดฯซึ่งบูรณาการร่วมกันโดย ส่วนราชการในพื้นที่ ประชาชนจิตอาสา และจิตอาสา 904
โดยเปิดให้บริการเครื่องดื่ม การแพทย์เบื้องต้น ห้องสุขาชาย-หญิง การช่าง สอบถามเส้นทาง และการช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรอย่างครบวงจร ให้แก่ประชาชนผู้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.63 – 4 ม.ค.64
error: Content is protected !!