วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

“บิ๊กแก้ว” ซื้อใจ แรงงานต่างด้าวเมียนมา

01 ม.ค. 2021
224
“บิ๊กแก้ว” ซื้อใจ
แรงงานต่างด้าวเมียนมา
บุกซอย ศรีวงศ์
เยี่ยมให้กำลังใจ ชุมชน แรงงานเมียนมา
พร้อม มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิดฯ
พบปะ “อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว “:อสต.
บิ๊กแก้ว พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด /หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ตรวจเยี่ยม หน่วยปฏิบัติงานสนาม ตามมาตรการป้องกันโควิด19ในพื้นที่กองกำลังเทพสตรี จังหวัดระนอง
และ เยี่ยมชมชุมชนแรงงานเมียนมาในพื้นที่ซอยศรีวงศ์ เพื่อให้กำลังใจชาวชุมชนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา รวมทั้งมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด
และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ซึ่งเป็นอาสาสมัครชาวเมียนมาที่สามารถพูดภาษาไทยได้ และได้รับการอบรมทางสาธารณสุขจาก อสม. ในการช่วยปฏิบัติหน้าที่เป็นล่าม และช่วยดูแลผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19
โดยมี แม่ทัพเกรียง พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค4 พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผบ.กกล.เทพสตรี ต้อนรับ
error: Content is protected !!