วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

ไม่มี ปีใหม่!!

ฉก. ทัพพระยาเสือ
ลุยป่าเขา
ลาดตระเวน ชายแดนเมียนมา
ด้าน ราชบุรี-เพชรบุรี
สกัดลักลอบข้ามแดน โดยเฉพาะช่วงปีใหม่ แบบนี้
ทหาร ชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก:นทล. Small Unit กรมทหารราบที่ 29 หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์ พร้อม ธงขาติไทย เป็นสัญลักษณ์บอกฝ่าย ลาดตระเวนพื้นที่ชายแดนด้านตะวันตก จ.ราชบุรี และ จ.เพชรบุรี
ตลอดแนวชายแดน ไทย-เมียนมา ระยะทางกว่า 193 กิโลเมตร ที่เป็นป่า เขา เพื่อป้องกันการลักลอบนำแรงงานผิดกฎหมายเข้ามายังพื้นที่ตอนใน โดยการใช้เส้นทางธรรมชาติ
โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว ปีใหม่ แต่ ทหารยิ่งต้องเพิ่มการลาดตระเวน มากขึ้น
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
error: Content is protected !!