วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

ลูกน้อง ไม่ได้หยุด “บิ๊กแก้ว” ก็ไม่หยุด

.
“ผบ.สูงสุด/หัวหน้าศปม.”เดินสาย พื้นที่ชายแดน กกล.เทพสตรี
ตรวจการคุมเข้ม และมาตรการคุมโควิด ที่ ระนอง
เยี่ยมให้กำลังใจ แรงงานต่างด้าวเมียนมา มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิดฯ
ตั้ง “อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว “:อสต.
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด /หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ตรวจเยี่ยม หน่วยปฏิบัติงานสนาม ตามมาตรการป้องกันโควิด19ในพื้นที่กองกำลังเทพสตรี จังหวัดระนอง
โดยได้ประชุม. ที่ กองบัญชาการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25 ค่ายรัตนรังสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
โดยมี แม่ทัพเกรียง พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค4 พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผบ.กกล.เทพสตรี ต้อนรับ
โดยได้ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่ จุดตรวจคัดกรองโควิด หน้าด่านศุลกากรระนอง
และ เยี่ยมชมชุมชนแรงงานเมียนมาในพื้นที่ซอยศรีวงศ์ เพื่อให้กำลังใจชาวชุมชนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา รวมทั้งมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด
และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ซึ่งเป็นอาสาสมัครชาวเมียนมาที่สามารถพูดภาษาไทยได้ และได้รับการอบรมทางสาธารณสุขจาก อสม. ในการช่วยปฏิบัติหน้าที่เป็นล่าม และช่วยดูแลผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19
รวมทั้ง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยไม่ผ่านการตรวจสอบและปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ที่ จุดตรวจเกาะสะระนีย์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
และ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังเหตุ (วิทยุเครื่องแดง) จังหวัดระนอง
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ตรวจภูมิประเทศโดยอากาศยานตามแนวชายแดนบ้านน้ำทุ่น – บ้านปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ตามมาตรการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ที่ บ้านหัวถนน อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ทั้งนี้ พลเอกเฉลิมพล ได้ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง ตามมาตรการป้องกันโควิด19
พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาด ป้องกันการระบาดของโรคมิให้ขยายไปในวงกว้าง
error: Content is protected !!