วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

ทบ. นำผลผลิต “ทหารพันธุ์ดี” ช่วยเหลือประชาชน ในช่วงวิกฤติโควิด

01 ม.ค. 2021
179
ทบ. นำผลผลิต “ทหารพันธุ์ดี”
ช่วยเหลือประชาชน
ในช่วงวิกฤติโควิด
พืช ผัก สวนครัว
แจกจ่าย-ขายถูก
เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ
สืบสานพระราชปณิธาน “กรมสมเด็จพระเทพฯ”
“ผู้กองแป้ง” ร้อยเอกหญิง กัญญ์ณณัฐ พรนิพัทธ์กุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เผยว่า ทบ.ทำโครงการทหารพันธุ์ดี” ภายใต้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหน่วยทหารทั่วประเทศ 106 หน่วย
โดยทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อการบริโภคให้กับกำลังพลและครอบครัว และประชาชนรอบค่าย ตามแนวทางพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดฯ ทบ.ได้นำผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดี เช่น ข้าวเปลือก, ผักสวนครัว, ปลาน้ำจืด, ไข่เป็ดและไข่ไก่ แจกจ่ายผ่านโครงการ “Army Delivery” ของกองทัพบก
และจำหน่ายในราคาที่ย่อมเยา ลดภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือน ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เพื่อก้าวผ่านสภาวะวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
รวมทั้งได้จัดการฝึกอบรมให้ทหารกองประจำการ ได้รับความรู้และประสบการณ์ในเกษตรผสมผสานจำนวน 1,236 นาย ลงพื้นที่ไปดูแล ให้คำแนะนำการทำเกษตรแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร หรือได้รับความเดือดร้อน
นอกจากนี้โครงการทหารพันธุ์ดียังสามารถขยายผล ต่อยอดในโครงการอื่นๆ ทั้ง “โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “โครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ” เพื่อให้ชุมชนสามารถปลูกผักได้อย่างถูกต้องปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งพาตนเองได้
และเป็นการ ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงจัดตั้งโครงการฯ เพื่อพสกนิกรชาวไทย ได้มีความมั่นคงด้านอาหาร และสร้างความมั่นคงภายในประเทศ
error: Content is protected !!