วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

ส่องผลงาน 7 นายทหาร ลูกจักรดาว ที่ได้รางวัล เตรียมทหารดีเด่น แบบคัดสรร ภารกิจ ปิดทองหลังพระ

“บิ๊กนะ” กับ “ฉก.นารายณ์” วิกฤติเผาสถานทูตไทย ในเขมร-มิชชั่นลับ ชายแดนเขมร
“บิ๊กหนุ่ย” แผน กกล.บูรพา-จัดระเบียบคลองลาดพร้าว- คลองเปรมประชากร
“ณรงค์”UN Mission สันติภาพใน ติมอร์ตะวันออก -ซูดาน
กับ “ธนากร”ศาสตราจารย์ ที่อายุน้อยที่สุด ของ รร.นายเรืออากาศฯ
มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร
เตรียม มอบรางวัล เกียรติยศจักรดาว ในงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ 63 และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี2564 ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 นี้ ที่ โรงเรียนเตรียมทหาร อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม เป็นประธาน โดยจัดงาน แบบ new normal ยึดมาตรการ ศบค.
ทั้งนี้ มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารซึ่งมี บิ๊กแก้ว พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและประธานมูลนิธิรร.เตรียมทหาร. เป็นประธานประชุม โดยที่ประชุมมีมติ ในการมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาวให้นายทหารซึ่งเป็นศิษย์เก่าดีเด่น7 นาย
คือ พลอากาศเอก ปรีชา ประดับมุข ผู้บัญชาการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ผบ.สทป.) เตรียมทหารรุ่น 16 ได้รับรางวัลในสาขาพัฒนาสังคม
โดยเคย เป็นนักบินลองเครื่องคนแรกในประวัติศาสตร์ ที่กล้าเสี่ยงชีวิตโดยทำการบินกับ เครื่องบิน F-5B
ที่ทำการเปลี่ยนปีกลำแรกของกองทัพอากาศไทย
– เป็นผู้ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาวิกฤติ การบินพลเรือนของไทย หรือการติดธงแดงของ ICAO
โดยแก้ไขอย่างเร่งด่วน เป็นรูปธรรม เป็นไปตามมาตรฐานสากล จนปลดธงแดงได้สำเร็จ
-เป็นผู้นำองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการร่าง พรบ.เทคโนโลยีป้องกันประเทศ ซึ่งมีผลบังคับใช้
ซึ่งกองทัพไทยได้รับประโยชน์ในแง่การพึ่งพาตนเองในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
บิ๊กตี๋ พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ อดีตแม่ทัพภาค3/ผช.ผบ.ทบ. เตรียมทหาร 18 ได้รับรางวัลในสาขาพัฒนาสังคม
ปัจจุบัน เป็น ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมบทบาทของทหารด้านกิจการพลเรือน โดยทหารร่วมทำสงครามกับความยากจน
ช่วยเหลือให้ประชาชนกินดี อยู่ดี มีขวัญกำลังใจ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต
– ใช้พื้นที่ว่างเปล่าในค่ายทหาร จัดทำแปลงเกษตรอย่างเป็นระบบ เลี้ยงสัตว์ และการประมง ดำเนินการจัดทำโครงกรเกษตรอินทรีย์ โครงการปศุสัตว์ โครงการประมงในหน่วยทหาร
– สร้างหน่วยต้นแบบโครงการ จัดตั้งโครงการทหารพันธุ์ดี
พลเอกชัยชนะ นาคเกิด อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด นายทหารรบพิเศษ เตรียมทหารรุ่น 19 ได้รับรางวัลในสาขาการทหาร
โดยที่ผ่านมา ได้ร่วม ปฏิบัติการสงครามนอกแบบในกัมพูชา 2527-2530 ในฐานะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการภารกิจลับ ลาออกจากกองทัพและใช้ชีวิตแบบชาวบ้าน อยู่ร่วมกับผู้อพยพชาวกัมพูชา
– จับกุมขบวนการผู้มีอิทธิพลไทยที่รุกล้ำตัดไม้ทำลายป้า และการเลื่อนหมุดเขต
– เป็นกำลังสำคัญและเป็นตัวแทนของกองทัพ เข้าไปรักษาความปลอดภัยให้กับ จนท.
ทางการทูต อารักขาสถานทูตไทยชั่วคราว ในสถานการณ์การเผาสถานทูตไทย ในกรุงพนมเปญ 2546 ภายใต้ชุดปฏิบัติการ “หน่วย ฉก.นารายณ์”
บิ๊กหนุ่ย พลเอกธรรมนูญ วิถี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เตรียมทหารรุ่น 22 ได้รับรางวัลในสาขาการทหาร
เพราะได้ปรับปรุงคำสั่งป้องก้นชายแดนของกองกำลังบูรพา และแผนป้องกันประเทศด้านตะวันออก
ของกองทัพภาคที่ 1
– พื้นที่ กกล.สุรสีห์ จัดทำป้ายช่องทางใหม่และปรับปรุงป้ายช่องทางเดิมไว้เป็นหลักฐาน
– เป็นผู้ริเริ่มแนวคิด “ชัยชนะอยู่ที่หมู่บ้าน”
– มีชำนาญ “งานมวลชน” มีบทบาทสำคัญในการจัดระเบียบคลองลาดพร้าว จัดระเบียบ คลองเปรมประชากร
พันเอกณรงค์ สวนแก้ว รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3
เตรียมทหารรุ่น 25 ได้รับรางวัลสาขาการทหาร
จากการร่วมเสริมสร้างสันติภาพ ณ สาธารณรัฐ ติมอร์ตะวันออก โครงการ Hand and SMILE
โครงการจัดทำป้ายหมู่บ้านตรภาพไทย-ติมอร์ตะวันออก โครงการหมู่บ้านป้องกันชายแดน
– ผบกกล.ฉก.98 ไทย/ดาร์ฟูร์ ผลัดที่ สามารถสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในพื้นที่ปฏิบัติการครอบคลุมพื้นที่และเป็นที่ยอมรับ ได้อบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งชนะใจชาวซูดาน ได้รับการยกย่องว่า กองพันไทย เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทางทหาร และเป็นความภาคภูมิใจของ UNAMID และให้กองพันไทย เป็นต้นแบบใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
– ริเริ่มโครงการครอบครัวมีสุข ในพื้นที่ ณ บ้านดามาบูเวาะห์
นาวาอากาศเอก ดร. ธนากร พีระพันธ์. เตรียมทหาร 27 ได้รับรางวัลในสาขาการศึกษา
ปัจจุบัน เป็น รองผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ในด้านการศึกษา เป็นที่หนึ่ง และเป็นศาสตราจารย์ของโรงเรียนนายเรืออากาศ ที่อายุน้อยที่สุด
– เป็นนักวิจัยและพัฒนด้างานสนามบิน และตรวจสอบความแข็งแรงของสนามบินสุวรรณภูมิ
-เป็นผู้นำในการสร้างกระบวนการออกแบบ บูรณาการ และออกแบบสนามบินในเฟส 2
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และเผแพร่ ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ 31 เรื่อง
จัดอยู่ในวารสารระดับนานาชาติ ในระดับฐานข้อมูลนานาชาติ Scopนs จำนวน 7 เรื่อง
– จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ CCC 2023 ) ที่กรุงเทพฯ เป็นครั้งแรกในภูมิภาค
– เป็นกรรมการ รฟฟท. กำกับและติดตามให้สามารถจัดการเดินรถได้ดีเทียบเท่าเอกชน
นาวาโท ผู้ช่วยศาสตราจาร พินัย
มุ่งสันติสุข. เตรียมทหาร34 ได้รับรางวัลสาขาการวิจัย
ปัจจุบัน เป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด
สาขาการวิจัย
– วิจัยและพัฒนา แก้ปัญหาสนิมให้กับเครื่องจักร อุปกรณ์ตลอดจนยุทโธปกรณ์ต่างๆ ของกองทัพเรือ
ที่ผลิตจากโลหะและถูกกัดกร่อนจากน้ำทะเล นวัตกรรม Aluminium Anode รายแรกของไทย
ต่อมามุ่งสู่ภาคธุรกิจโดยสมบูณ์ เพื่อทุ่มเทกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็มตัว
แก้ปัญหาโครงสร้างคอนกรีตเสริมหล็กแตกร้าว และเสียหายจากเหล็กเสริมเป็นสนิมโดยการสร้าง
นวัตกรรม Concrete Anode ได้สำเร็จเป็นรายแรกในเอเซีย ทำให้ประหยัดงบประมาณ ก่อสร้างและซ่อมแซมในระยะยาวได้อย่างน้อย 70%
ส่วน รางวัลเกียรติยศ จักรดาวโดยตำแหน่ง จะรับในปี2565 คือ
บิ๊กแก้ว” พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ตท.21)
บิ๊กบี้ พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. (ตท.22)
บิ๊กอุ้ย พลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน ผบ.ทร. (ตท.20)
บิ๊กแอร์ พลอากาศเอกแอร์บูล สุทธิวรรณ ผบ.ทอ. (ตท.21)
บิ๊กปั๊ด. พลตำรวจเอกสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. (ตท.20)
บิ๊กเล็ก พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(เตรียมทหารรุ่น 20 )
ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ (เตรียมทหารรุ่น 25)
Fb.Wassana Nanuam
ในภาพอาจจะมี 7 คน
385
แชร์ 28 ครั้ง
ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น
แชร์
error: Content is protected !!