วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

“บิ๊กแก้ว” ตรวจพื้นที่คัดกรอง วันเดียว 3 จ. ชลบุรี -ระยอง -อรัญประเทศ สระแก้ว

31 ธ.ค. 2020
97
“บิ๊กแก้ว” ตรวจพื้นที่คัดกรอง
วันเดียว 3 จ.
ชลบุรี -ระยอง -อรัญประเทศ สระแก้ว
พร้อมให้กำลังใจ จนท.
กระจายข่าว ให้แรงงานต่างด้าวผอดกม.รายงานตัว ลงทะเบียน 15 ม.ค. – 13 ก.พ. 2564
ย้ำ บังคับใช้กม. ตามประกาศ หน.ศปม. ห้ามชุมนุม มั่วสุม
.
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) ตรวจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และสระแก้ว
โดยได้ประชุม ที่ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ก่อนไป ตรวจการปฏิบัติการจัดระเบียบและคัดกรอง ที่ จุดตรวจร่วมบริเวณห้างแม็คโคร และสถานีขนส่ง จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง
และตรวจการปฏิบัติตามมาตรการฯ ณ จุดคัดกรองทางน้ำ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)
รวมทั้งการจัดระเบียบเข้าออกของเรือประมง ที่ ท่าเรือแพปลาสีหนาท จังหวัดระยอง
และ ด่านตรวจคนเข้าเมือง พื้นที่ชายแดนคลองลึก และตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
พลเอกเฉลิมพล ต้องการมาให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าปฏิบัติงานในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดฯ
รวมทั้งได้เน้นย้ำในเรื่องการสกัดกั้นการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ของแรงงานต่างด้าว สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่ให้คนต่างด้าวทั้งที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรืออยู่ในประเทศโดยไม่ถูกต้อง ทั้งที่มีนายจ้าง/หรือยังไม่สามารถหานายจ้างได้ ให้มาดำเนินการตามแนวทางฯ เพื่อให้สามารถอยู่และทำงานได้อย่างถูกต้อง โดยต้องมาแจ้งรายชื่อและข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 ม.ค. – 13 ก.พ. 2564
จึงขอให้ทุกจังหวัดทำความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ พร้อมทั้งกำกับดูแลและประสานการปฏิบัติของหน่วยงานและผู้ที่รับผิดชอบในพื้นที่ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้
นอกจากนี้ยังขอให้เจ้าหน้าที่ได้ทำความเข้าใจต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ว่าสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัดได้
รวมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่รัฐ และช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ในการสอดส่อง ผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กิจการ กิจกรรม และผู้ที่ละเมิดไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ประกาศออกไป
พร้อมทั้งเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด19) ซึ่งจะช่วยป้องกันการระบาดของโรคมิให้ขยายไปในวงกว้างต่อไป
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
126
แชร์ 3 ครั้ง
ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น
แชร์
error: Content is protected !!