วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

โรงพยาบาลสนาม ทหารเรือ พร้อม!!

ทัพเริอ เตรียม รพ.สนาม ในค่ายทหาร พร้อมรองรับ หาก รพ.สาธารณสุข รับไม่ไหว ทั้งที่สัตหีบและจันทบุรี
.
.
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบหมายให้ เสธ.โต้ง พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะเสนาธิการทหารเรือ ตรวจความพร้อม ของ โรงพยาบาลสนาม เพื่อเตรียมการในการรองรับผู้ป่วย COVID19
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่
ที่ โรงพยาบาลสนาม ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง(สอ.รฝ.) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โรงพยาบาลสนามค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า หน่วยบัญชาการ
นาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
และโรงพยาบาลสนาม สนามฝึกกองทัพเรือ บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี
พลเรือเอกชาติชาย ได้สั่งการให้หน่วยต่างๆของกองทัพเรือเตรียมความพร้อมและดำเนินการ ดังนี้
1. ให้กรมแพทย์ทหารเรือ จัดเตรียมโรงพยาบาลหลัก คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าและโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สำหรับตรวจวินิจฉัยและรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก
พร้อมทั้งเตรียมโรงพยาบาลเฉพาะโรค 2 แห่งคือโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพและโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ สำหรับผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ
นอกจากนั้นยังให้หน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ต่างๆ จัดพื้นที่ควบคุมเพื่อเฝ้าระวัง หรือ State quarantine
1.) พื้นที่กรุงเทพฯ จัดที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
2.) พื้นที่สัตหีบ จัดที่อาคารรับรองกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ และ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 3.) พื้นที่จังหวัดจันทบุรี จัดที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
4.) พื้นที่ทัพเรือภาคที่ 2 จัดที่ฐานทัพเรือสงขลา
5.) พื้นที่ทัพเรือภาคที่ 3 จัดที่ฐานทัพเรือพังงา พื้นที่จังหวัดนราธิวาส จัดที่ค่ายจุฬาภรณ์
ซึ่งการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ทั้ง 3 แห่งนี้ จะใช้ในกรณีการระบาดของโรค COVID-19 ในวงกว้าง มีความจำเป็นต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อจัดตั้งระบบบริการดูแลรักษาพยาบาล ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patients under investigated : PUI) ในกรณีที่เกินขีดความสามารถของโรงพยาบาล ตั้งแต่ การคัดกรองผู้ป่วย การให้การวินิจฉัย การดูแลรักษาแบบ One Stop Services
รวมถึงเพื่อให้สามารถรับผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลแต่ต้องกักกันโรคต่อ หรือผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง ไว้ดูแลรักษาแบบผู้ป่วยใน (เฉพาะกรณีที่มีการระบาดเป็นวงกว้าง จำนวนผู้ป่วยเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลเฉพาะโรคที่กำหนดไว้)
Weerachat Yossuwan และคนอื่นๆ อีก 762 คน
แชร์ 57 ครั้ง
error: Content is protected !!