วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564

จุดบริการ ชายแดนใต้

30 ธ.ค. 2020
132
จิตอาสา “ทหารพัฒนา”41
ตั้งจุดบริการประชาชน
ทางหลวง สุไหงปาดี นราธิวาส
ช่วงปีใหม่
.
“ผู้การต้น” พันเอก ภูทิ โพพี ผบ.นพค.41 สำนักงานทหารพัฒนาภาค 4 นทพ. เปิด จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 บน ทางหลวงหมายเลข 4056 บริเวณสี่แยกหน้าเจาะวา ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
พร้อมจัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบูรณาการส่วนราชการในพื้นที่ ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการ จุดตรวจ จุดพักรถ บริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น ลูกอม เจลล้างมือ จุดวัดอุณภูมิ
โดยที่ ผู้เข้าปฏิบัติหน้าที่ ที่จุดบริการ ทำตาม ตามมาตรการป้องกันโรคระบาด Covid 19 อย่างเคร่งครัด ในห้วงวันที่ 29 ธ.ค.63 ถึง 4 ม.ค.64
error: Content is protected !!