วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564

“แอร์บูล” มอบของขวัญปีใหม่ประชาชน ตั้งจุดบริการ หน้ากองบิน ทั่วไทย

“แอร์บูล” มอบของขวัญปีใหม่ประชาชน
ตั้งจุดบริการ หน้ากองบิน ทั่วไทย
ดูแลช่วงปีใหม่บริการ อาหาร เครื่องดื่ม กาแฟ เจล แมสก์
ที่พักรถ ผ้าเย็น เตียงสนาม ห้องสุขา
แถม ซ่อมรถ ถ่ายน้ำมันเครื่อง ศูนย์ถ่วงล้อ ฟรี
ผุด โครงการฝากบ้าน ไว้กับ สห.ทอ.
.
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบหมายโรงเรียนการบิน และกองบินทั่วประเทศ มอบของขวัญปีใหม่ ให้กับประชาชน
โดยการจัดตั้งจุดบริการประชาชน และอำนวยความสะดวกในการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่
ภายใต้กิจกรรม “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”2564ตามนโยบายของรัฐบาล ตั้งแต่ 25ธค.2563-5 มค.2564
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และป้องกันการเกิดอุบัติภัยอื่น ๆ การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
โดยจัดชุดช่างเพื่อให้บริการตรวจเช็คและบำรุงรักษายานพาหนะเบื้องต้น ชุดสารวัตรทหารอากาศเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและรักษาความปลอดภัย
และ บริการกาแฟ น้ำดื่ม ผ้าเย็น เตียงสนาม และห้องสุขา สำหรับประชาชนที่จอดพักรถ ได้ผ่อนคลายอิริยาบถ
รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่รณรงค์และให้คำแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข
พร้อมแจกหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ซึ่งในแต่ละจุดประกอบด้วยชุดแพทย์พยาบาลเพื่อให้บริการทางการแพทย์ และรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์
พร้อมบริการตรวจสภาพยานพาหนะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตั้งศูนย์ถ่วงล้อ โดยไม่คิดค่าบริการ
ที่ กรมขนส่งทหารอากาศ บริเวณที่ตั้งดอนเมือง
และยังมีโครงการฝากบ้านไว้กับสารวัตรทหาร อีกด้วย
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ
error: Content is protected !!