วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

“แม่ทัพภาค4” เยี่ยมลูกน้อง ทั้ง ทหาร-ตชด. แนวชายแดน ไทย-เมียนมา

“แม่ทัพภาค4”
เยี่ยมลูกน้อง
ทั้ง ทหาร-ตชด.
แนวชายแดน ไทย-เมียนมา
ท่าแซะ ชุมพร
เน้นย้ำการป้องกันโควิด 19 ตามแนวชายแดน
ย้ำ ความเข้มแข็ง อดทน มุ่งมั่นต่อเป้าหมาย
.
แม่ทัพเกรียง พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค4/ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค 4 และ พลตรีศานติ ศกุนตนาค ผบ.กกล.เทพสตรี เดินทางลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมกองกำลังเฝ้าระวังตามแนวชายแดน พื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อมอบนโยบายการเฝ้าระวังตามแนวชายแดน และมอบขวัญกำลังใจ อวยพรปีใหม่ 2564
แม่ทัพภาค 4 ได้เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการ ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4101 ช่องขมิ้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อเน้นย้ำแก่กำลังเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ตามแนวชายแดน
แม่ทัพภาค4 กล่าวว่า ขอให้เจ้าหน้าที่ทำงานด้วยจิตอาสาบริการ เฝ้าระวังป้องกันโควิดฯ อย่างเข้มแข็ง ให้คิดว่าทุกที่มันมีโควิด ไม่เว้นในเมือง นอกเมือง ชายแดน ในป่า ในเขา เราต้องป้องกันตนเอง พร้อมกับป้องกันชายแดนด้วย การ์ดอย่าตก ขอให้มีความเข้มแข็ง อดทน มุ่งมั่นต่อเป้าหมายเฝ้าระวังตามแนวชายแดน เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่เสียสละเพื่อพี่น้องประชาชนตลอดไป
แม่ทัพภาค 4 ยังไปเยี่ยม ฐานปฏิบัติการชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4103 อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการเฝ้าตรวจชายแดนด้านไทย เมียนมา
โดย มีกำลังเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 ฝ่ายในการบูรณาการร่วมกัน ทั้งทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง โดยได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด 19 เพื่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
พร้อมอวยพรปีใหม่แก่เจ้าหน้าที่เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2564 ที่ปฏิบัติภารกิจด้วยความเข้มแข็ง ตลอดมา
ในส่วนของกองกำลังป้องกันชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านฝั่งเมียนมา ในเขตชุมพร ที่เรามีปัญหาเรื่องกรณีที่มีการลักลอบเข้ามาของแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย
ขอให้กองกำลังป้องกันชายแดนเฝ้าตรวจอย่างเข้มข้น ถ้าหากว่าเราตรวจพบผู้กระทำผิดสามารถดำเนินการจับกุม คัดกรอง กักกันตามมตารการ เพื่อให้แน่ใจว่าการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 จะไม่มากับกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว
เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องเข้าสู่กระบวนการในการจัดการ 14 วันทั้งหมด แล้วค่อยว่าตามกระบวนการของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
error: Content is protected !!