วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

สอยดาว มาร้อยบ่า

เผยยอด ผู้สมัคร เข้าเป็น นักเรียนเตรียมทหาร(นตท. )ในส่วนของ ทบ. ตั้งแต่ 28 ธค. ถึงวันนี้ รวม 398 คน
เด็กกรุงเทพฯ ยังสมัคร เยอะสุด
ภาคกลาง-ภาคอิสาน
ชลบุรี นครปฐม เพชรบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พิษณุโลก ลำปาง นครศรีธรรมราช สุราษฏร์ฯชุมพร ตรัง
มีรายงานจาก ทบ. ว่า การเปิดรับสมัคร เข้าเป็น นักเรียนเตรียมทหาร(นตท. )ในส่วนของ ทบ. แบบใหม่ ตามนโยบาย บิ๊กบี้ พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เพื่อให้โอกาส เด็กเรียนดี แต่ยากจน ด้อยโอกาส ได้สมัครสอบในรอบ 1 ก่อน
กลุ่มที่ 1 ( ตัวแทนละ1 จังหวัด รับ77 คน)
กลุ่มที่ 2( กลุ่มเขตพื้นที่พิเศษ38 จ.) รับราว26 คน
โดยเปิดรับสมัคร 28 ธค.2563-15 มค.2564
ยอดสมัคร จนปัจจุบัน
กองทัพภาคที่ 1 รวม26 จังหวัด จำนวนรวม 182 คน
สมัครแบบกลุ่ม1 จำนวน172 คน
แบบกลุ่ม2 จำนวน10 คน
กองทัพภาคที่ 2 สมัครรวม88คน
(85/3)
กองทัพภาคที่ 3 สมัครรวม84 คน(53/29)
กองทัพภาคที่ 4 สมัครรวม 44 คน(49/5)
รวม398 คน เป็นแบบกลุ่ม1 จำนวน
351 คน และ กลุ่มที่ 2รวม47คน
พื้นที่กองทัพภาคที่ 1 รวม 26 จังหวัด รวมสมัคร 182 คน
กรุงเทพมหานคร 28 คน กาญจนบุรี8 คน จันทบุรี4 คน ฉะเชิงเทรา3 คน ชลบุรี16 คน ชัยนาท3 คน ตราด1 คน นครนายก1 คน นครปฐม12 คน นนทบุรี3 คน ปทุมธานี6 คน ประจวบคีรีขันธ์10คน
ปราจีนบุรี 1คน พระนครศรีอยุธยา4 คน เพชรบุรี8คน ระยอง2 คน ราชบุรี7 คน ลพบุรี10 คน สมุทรปราการ 8 คน
สมุทรสงคราม2 สมุทรสาคร3 คน สระแก้ว3 คน สระบุรี9คน สิงห์บุรี1 คน
สุพรรณบุรี5 คน อ่างทอง2 คน
พื้นที่กองทัพภาคที่ 2 รวม20 จังหวัด 88 คน
กาฬสินธ์ุ6 คน ขอนแก่น11คนชัยภูมิ4คน นครพนม1คน นครราชสึมา 19 คน บึ้งกาฟ 0 บุริรัมย์ 5 คน
มหาสารคาม1 คน มุกตาหาร2 คน
ยโสธร1 คน ร้อยเอ็ด4 คน เลย1 คน
ศรีสะเกษ8 คน สกลนคร5 คน สุรินทร์2
คน หนองคาย1 คน หนองบัวลำภู2 คน
อำนาจเจริญ7 คน อุดรธานี1 คน
อุบลราชธานี4 คน
พื้นที่กองทัพภาคที่ 3 รวม17จังหวัด ยอดรับสมัคร 84 คน
กำแพงเพชร 3 คน เชียงใหม่6 เชัยงราย7คน ตาก7 คน นครสวรรค์4 คน
น่าน 13 คน พะเยา4 คน พิจิตร3 คน
พิษณุโลก8 คน เพชรบูรณ์4 คน แพร่3 คน แม่ฮ่องสอน3 คน
ลำปาง8 คน ลำพูน 3 คน สุโขทัย4 คน
อุตรดิตถ์0 คน อุทัยธานี4 คน
พื้นที่กองทัพภาคที่ 4 รวม14 จังหวัด
ยอดรับสมัคร 44 คน
กระบี่ 2 คน ชุมพร4 คน ตรัง5 คนนครศรีธรรมราช8 คน นราธิวาส1คน
ปัตตานี2 คน พังงา1 คน พัทลุง0 คน
ภูเก็ต2 คน ยะลา2คน ระนอง2 คน
สงขลา2คน สตูล4 คน สุราษฎร์ธานี 9 คน
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และข้อความ
error: Content is protected !!