วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

ดาวเทียม นภา1-นภา2

ดาวเทียม นภา1-นภา2
ไม่ใช่เรื่องใหม่
1,400 ล้านบาท
นภา1 ดวงแรก ยิงขึ้นไปแล้ว
นภา2 เตรียมขึ้นตามไป ปีหน้า
error: Content is protected !!