วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

“แม่ทัพเริออุ้ย” เข้ม! รับ 68 นายทหารเรือใหม่

“แม่ทัพเริออุ้ย” เข้ม!
รับ 68 นายทหารเรือใหม่
ที่เพิ่งจบ ติดยศ ว่าที่เรือตรี
ได้ไม่กี่วัน
เตือน ให้ใช้คุณธรรม-จริยธรรม เป็นเครื่องกำกับการปฏิบัติตน
ทั้งทางกาย วาจาใจ
ให้ตั้งมั่น อยู่ในทางที่ถูกที่ควร
“ความอยากมี อยากเป็น อยากได้ แต่ พอควร”
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เปิด ท้องพระโรง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ต้อนรับ พลเรือโท ไกรศรี เกษร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ที่ นำนายทหารใหม่ ที่ได้รับการประดับยศ “ว่าที่เรือตรี” และบรรจุเข้ารับราชการเมื่อ 25 ธันวาคม ที่ผ่านมา รวม68 นาย เข้ารายงานตัว
พลเรือเอก ชาติชาย ได้ให้โอวาทต้อนรับนายทหารใหม่ ที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็น พลังขับเคลื่อน ราชนาวี ขับเคลื่อนกองทัพเรือต่อไป
ขอให้ใช้คุณธรรมและจริยธรรมเป็นเครื่องกำกับการประพฤติปฏิบัติตนทั้งทางกาย วาจาใจ ให้ตั้งมั่น อยู่ในทางที่ถูกที่ควร และมีความอยากมี อยากเป็น อยากได้ แต่ พอควร
พร้อมมอบ สมุดบันทึก และแบตเตอรี่สำรองเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่นายทหารใหม่ทุกนาย
error: Content is protected !!