วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

ทบ.ตั้ง 226 จุดบริการประชาชน หน้าค่ายทหารทั่วประเทศ

28 ธ.ค. 2020
212
ทบ.ตั้ง 226 จุดบริการประชาชน หน้าค่ายทหารทั่วประเทศ
ช่วงปีใหม่- 6 ม.ค.
ดูแลความปลอดภัย
พักรถ พักคน ชาร์จแบตฯ ซ่อมรถ
ยึดมาตรการป้องกันโควิดฯ
เน้นอัพเดทข้อมูล แต่ละพื้นที่
เผย ไม่มียึดรถ แล้ว
พันตรี หญิง พัชรินทร์ บุศยกุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า หน่วยทหารของกองทัพบก จัดตั้งจุดบริการประชาชนหน้าค่ายทหารในแต่ละพื้นที่ จำนวน 226 จุด ตลอด 24 ชั่วโมง กระจายตามแต่ละกองทัพภาค
โดยกองทัพภาคที่ 1 จำนวน 64 จุด กองทัพภาคที่ 2 จำนวน 22 จุด กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 79 จุด และกองทัพภาคที่ 4 จำนวน 18 จุด และหน่วยอื่นๆ อีกจำนวน 43 จุด
โดยเฉพาะหน่วยทหารมีที่ตั้งหน่วยตามเส้นทางคมนาคมสายหลัก อาทิ ถนนพหลโยธิน ถนนสุขุมวิท ถนนมิตรภาพ และถนนเพชรเกษม จุดบริการดังกล่าวได้ดำเนินการมาตั้งแต่ วันที่ 25 ธ.ค. 63 แล้ว และจะดำเนินการต่อไปจนถึงวันที่ 6 ม.ค. 64
ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก ที่ให้หน่วยทหารได้ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในห้วงเทศกาลต่างๆ
นอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบก มีข้อห่วงใยในความปลอดภัย เกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนน เน้นย้ำมาตรการดื่มไม่ขับ
สำหรับการจัดตั้งจุดบริการมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อเป็นจุดพักรถ พักคน แนะนำเส้นทางและสถานที่สำคัญ รวมทั้งให้บริการทางการแพทย์ โดยเจ้าหน้าที่เสนารักษ์พร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น จากโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกในพื้นที่ นอกจากนี้มี บริการตรวจเช็ค/ซ่อมยานพาหนะ, บริการน้ำดื่ม, ชาร์จอุปกรณ์สื่อสาร, บริการห้องสุขาและแจ้งเหตุฉุกเฉิน
สำหรับเทศกาลปีใหม่ในปีนี้ อยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งประชาชนจำเป็นต้องได้รับทราบข้อมูลและข้อปฏิบัติที่มีความเฉพาะในแต่ละจังหวัด
โดยเจ้าหน้าที่ในจุดบริการจะนำข้อมูลเหล่านี้มาให้ความรู้และอัพเดทสถานการณ์พร้อมแนวทางป้องกันตนเองให้กับประชาชนที่มารับบริการ รวมทั้งมีการวัดอุณหภูมิ แจกจ่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ สำหรับพื้นที่ที่สามารถจัดกิจกรรมปีใหม่ กองทัพบกจะสนับสนุนกำลังพลตามการร้องขอในการช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน
อย่างไรก็ตาม ในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่นี้ กองทัพบกขอส่งความปรารถนาดีให้กับประชาชนทุกท่าน เริ่มต้นศักราชใหม่อย่างมีความสุข และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
ส่วนมาตรการ เมาไม่ขับ จับยึดรถ ไม่มีแล้ว เพราะทำแค่ในยุค คสช.
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ
error: Content is protected !!