วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564

ทหาร ช่วยกินกุ้ง!!

“บิ๊กบี้” สั่งหน่วยทหารทั่วประเทศ
ช่วยซื้อ กุ้ง จากเกษตรกร มาประกอบเลี้ยงอาหารให้ทหาร
หลัง สมุทรสาคร เอฟเฟ็ค
ทำประชาชน ไม่กล้ากินกุ้ง
.
พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เผยว่า พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ประชุมหน่วยขึ้นตรงทั่วประเทศด้วยระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ รับทราบความคืบหน้าสถานการณ์ COVID-19 ในแต่ละพื้นที่
โดยได้สั่งการให้หน่วยทหารในทุกจังหวัดให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ตามมาตรการของแต่ละจังหวัด ควบคู่ไปกับการดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างดีที่สุด
เช่น การช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้พิการทุพพลภาพตามศักยภาพของหน่วย การช่วยรับซื้อพืชผลทางการเกษตรจากเกษตรกรโดยตรง
จากโครงการทหารพันธุ์ดี
โดยเฉพาะการช่วยรับซื้อสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากความไม่มั่นใจในเรื่องการปนเปื้อนในขณะนี้ เช่น อาหารทะเล เป็นต้น เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจและเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรง ให้ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากในขณะนี้ไปได้
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน และอาหาร
931
ความคิดเห็น 6 รายการ
แชร์ 27 ครั้ง
error: Content is protected !!