วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

ฟื้นชีพ Army Delivery และทุกมาตรการช่วยประชาชน สู้โควิดฯ

“บิ๊กบี้” สั่งหน่วยทหารทั่วประเทศ
นำข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกล่อง
รถครัวสนาม โรงครัวพระราชทานทำอาหารแจกประชาชน ในชุมชน
ในยุค โควิดฯระบาด ไม่มั่นใจในอาหาร และอยู่บ้าน หยุดเชื้อ
นำพืชผัก
ที่ทหารปลูกได้ “โครงการทหารพันธุ์ดี”
ไปชายถูก หรือแจกชาวบ้าน
พร้อมช่วยซื้อ กุ้ง จากเกษตรกร มาประกอบเลี้ยงอาหารให้ทหาร
เน้นย้ำทหารที่ไปช่วยดูแล สมุทรสาคร ตัองป้องกันตนเอง
.
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ประชุมหน่วยขึ้นตรงทั่วประเทศด้วยระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ รับทราบความคืบหน้าสถานการณ์ COVID-19 ในแต่ละพื้นที่
โดยได้สั่งการให้หน่วยทหารในทุกจังหวัดให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ตามมาตรการของแต่ละจังหวัด ควบคู่ไปกับการดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างดีที่สุด
พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เผยว่า ในส่วนของกองทัพบก มอบให้หน่วยทหารเข้าช่วยเหลือประชาชนตามมาตรการ
ที่เคยปฏิบัติมาแล้ว ตั้งแต่เริ่มมีสถานการณ์ COVID-19 ครั้งแรก
เช่น การช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้พิการทุพพลภาพตามศักยภาพของหน่วย การช่วยรับซื้อพืชผลทางการเกษตรจากเกษตรกรโดยตรง การกระจายรายได้ให้กับชุมชนในรูปการซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค จากร้านค้าขนาดเล็กเพื่อมาประกอบเลี้ยง การจัดชุด Army delivery มอบเครื่องยังชีพ ลดรายจ่าย
นำรถครัวสนาม ครัวพระราชทานประกอบเลี้ยง จำหน่ายผลผลิตราคาถูกจากโครงการทหารพันธุ์ดี
โดยเฉพาะการช่วยรับซื้อสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากความไม่มั่นใจในเรื่องการปนเปื้อนในขณะนี้ เช่น อาหารทะเล เป็นต้น เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจและเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรง ให้ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากในขณะนี้ไปได้
ทั้งนี้ ในส่วนของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ที่ได้เปิดช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าสนับสนุน
เกษตรกรและ SME ในชื่อ “OHLALA-SHOPPING” ก็จะสามารถช่วยประชาชน ที่ได้รับผลกระทบได้อีกช่องทางหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ ตามแนวทางพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ซึ่งในช่วงนี้บางโรงเรียนได้หยุดการเรียนการสอนตามมาตรการ COVID-19 กองทัพบกได้มอบให้หน่วยทหารในแต่ละพื้นที่จัดส่งกำลังพลจากโครงการทหารพันธุ์ดีไปช่วยดูแลแปลงเกษตรและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้คงสภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ในเรื่องของสุขอนามัยส่วนรวม กองทัพบกได้มอบให้หน่วยทหารให้การสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ ในการทำความสะอาดลดการปนเปื้อนของเชื้อโรค โดยเฉพาะสถานที่สาธารณะที่มีประชาชนไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก เช่น สถานีขนส่ง ตลาด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการไปใช้บริการ รวมทั้งได้มอบให้กรมวิทยาศาสตร์ทหารบกจัดเตรียมน้ำยาเคมี สารฆ่าเชื้อและชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนทุกภาคส่วนในการลดล้างสิ่งปนเปื้อนตามการร้องขอ
รวมไปถึงในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้พิจารณาแจกจ่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์กระจายให้กับประชาชนอย่างกว้างขวาง
สำหรับการดูแลหน่วยทหารและกำลังพล โดยเฉพาะผู้ที่ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ต่าง ๆ รวมถึงกำลังพลที่ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศไทยตามแนวชายแดนนั้นพลเอกณรงค์พันธ์ ได้ให้ความสำคัญพร้อมแสดงความห่วงใย โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุมสูงสุด กำชับให้หน่วยได้จัดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อให้เหมาะสม เพียงพอ และมีความปลอดภัย รวมทั้ง กำชับให้ ศบค.19 ทบ. กำกับดูแลให้หน่วยทหารเคร่งครัดตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งในระดับหน่วย กำลังพล ครอบครัว และทหารกองประจำการ
ทั้งนี้ ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่ 1 ยังคงให้การสนับสนุนทางจังหวัด ณ กองอำนวยการร่วม (ส่วนหน้า) ที่ตลาดกลางกุ้ง ได้มีการจัดวางแนวรั้วด้วยเครื่องกีดขวางรอบพื้นที่ควบคุมดังกล่าว จัดชุดลาดตระเวนเดินเท้าและรถยนต์ ชุดเฝ้าตรวจตลอด 24 ชั่วโมง
ล่าสุด ได้จัดตั้ง”กองอำนวยการร่วม”อีกหนึ่งพื้นที่ ณ สนามกีฬากลางจังหวัด ซึ่งเตรียมจัดตั้งเป็น “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” เพื่อใช้เป็นพื้นที่ควบคุมและเฝ้าระวังโรค
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง
error: Content is protected !!